OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

De videnskabsetiske KomitéerpilAnmeldelse af nyt projekt

Anmeldelse af nyt projekt

Anmeldelse skal ske elektronisk til komitesystemets fælles anmeldelsessystem

Herunder finder du vejledning og nyttige informationer til brug for din anmeldelse

Tidsfrister Generel information

- Deadline for anmeldelse
- Sagsbehandlingstid
 

- Gebyr for anmeldelse
- Klagevejledning
- Forskers pligter
 

Krav til anmeldelse Fremsend til komiteen

- Forms- og indholdskrav
- Protokolresume
- Deltagerinformation og samtykke 
- Forsøgspersoners rettigheder

Udprint en kopi af din anmeldelse, 
inden du lukker systemet ned.

Underskriv kopien evt med
brug af digital signatur

Saml projektmaterialer i henhold
til krav til anmeldelse og send dem 
sammen med underskreven kopi af
anmeldelsen til komite@rsyd.dk

Særligt komplekse projekter
anmeldes til National Videnskabsetiske Komité

En ny bekendtgørelse er trådt i kraft den 2. december 2016, hvorefter ”særligt komplekse” projekter fremover skal anmeldes direkte til National Videnskabsetiske Komité.

Se bekendtgørelsen her
Læs mere om anmeldelse af særligt komplekse projekter


Siden er sidst opdateret 1-5-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00