Skip til primært indhold

Økonomisk støtte

Underretning om ændring i den økonomiske støtte

Forsøgsansvarlig er forpligtet til at meddele enhver ændring af den økonomiske støtte til sit projekt.

Ved den initiale anmeldelse af projektet skal der oplyses om eventuelle støttegivere og beløb fra disse.

Sker der undervejs i projektet ændringer hertil skal disse meddeles komiteen og følgende forhold skal anmeldes som en tillægsprotokol:

  • Ændringer i den økonomisk støtte for projektet ændres
  • Ændring af sponsor
  • Ny sponsor inddrages
  • Opnåelse af ny støtte, som ikke er nævnt i det tidligere anmeldte materiale
  • Ændring af forsikringsforhold
  • Ændringer i sponsorkontrakten (vedr. offentliggørelse, økonomiske aftaler og adgang til data).
APPFWU01V