Skip til primært indhold

Formskrav til anmeldelse af nyt projekt

Formskrav til anmeldelse af nyt projekt til De Videnskabsetiske Komiteer.

  1. Anmeldelse i elektronisk anmeldelsesystemet.
  2. Print og underskriv en udgave af den elektroniske anmeldelse. Underskriften skal være forsøgsansvarliges. Digital signatur kan anvendes.
  3. Struktureret og overskuelig anmeldelse med materialer fremsendt som særskilte pdf-filer (protokol, resume, deltagerinformation m.m. hver for sig). Hvilke dokumenter fremgår af dokumentkravene i forskertjeklisten>>
  4. Dokumenterne skal være mærket med sidetal, dato og/eller versionsnummer, så der kan skelnes mellem denne og evt. fremtidige udgaver.
  5. Saml materialet i en e-mail, som vedhæftede enkelte pdf-filer eller pakket som ZIP-fil. En struktureret og overskuelig fremsendelse giver en hurtigere sagsbehandling.
  6. Angiv projektidentifikation tydeligt i e-mailen i form af anmeldelses nr. 
  7. Indsendelse af projektmaterialerne skal ske på mail til komite@rsyd.dk som vedhæftede enkelte pdf-filer eller pakket som ZIP-fil.
APPFWU01V