Skip til primært indhold

Indholdskrav til anmeldelse af nyt projekt

Indholdskrav til anmeldelse af nyt projekt til De Videnskabsetiske Komiteer

Komitésystemet har udarbejdet forskningstjeklister med krav til projektmaterialernes indhold.

Herunder linker vi til disse forskertjeklister:

Forskertjekliste - forsøg uden lægemidler >>

Af tjeklisten fremgår også særkrav til forsøg:

  • med biologisk materiale
  • med afdøde
  • med personer uden handleevne (herunder børn)
  • med genomer
  • i akutte situationer. 

Forsøg med lægemidler skal ikke længere anmeldes til de regionale videnskabsetiske komiteer - læs mere her >>

APPFWU01V