Skip til primært indhold

Planlæg og forbered din anmeldelse

Du skal sikre dig, at din anmeldelse opfylder både forms- og indholdskrav og anmelde i god tid før du vil opstarte dit projekt. På denne måde kommer du hurtigst på et komitemøde og får din afgørelse.

Kravene til anmeldelse

Hvis du ønsker en kort sagsbehandlingstid, så sæt dig ind i kravene til anmeldelse og efterlev disse i videst muligt omfang.

Indsend anmeldelse i god tid

Dit projekt vil være godt på vej til en endelig afgørelse, hvis du følger nedenstående plan.

Hvad er god tid?

Vi kan ikke garantere, hvornår du kan have din godkendelse, men vi anbefaler at du

  1. Vælger en mødedato, der ligger mindst en måned før ønsket projektstart. Se aktuel mødeplan >>
  2. Anmelder dit projekt 60 dage før den valgte mødedato


Et projekts vejs henimod en afgørelse
Så hurtigt som muligt efter din anmeldelse vurderer vi om der er mangler i forhold til kravene for anmeldelse. Kravene er de oplysninger, som komiteen skal bruge for at kunne vurdere om projektet kan opnå en videnskabsetisk godkendelse.

Ca. 10 dage før et komitemøde udsendes dagsorden med de projekter, der er vurderet klar til bedømmelse af komiteen.

Der er omkring 6-10 projekter på hvert komitemøde, som afholdes ca. hver tredje uge. Sekretariatet laver deres vurdering og anmode om revideringer inden dagsorden udsendes.

Svar på de mest gængse spørgsmål

Vi har samlet svar og informationer på de spørgsmål, som vi som oftest hører på vores FAQ-side her >>

National Videnskabsetisk Komite har ligeledes en samling svar på oftest stillede spørgsmål >>

APPFWU02V