Skip til primært indhold

National Videnskabsetisk Komite (NVK) er nedsat med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabsetisk Komite >>

Derudover fungerer NVK som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer.

APPFWU02V