Skip til primært indhold

Planlæg din anmeldelse

Vi kan ikke garantere, hvornår du kan have din godkendelse, men vi anbefaler at du

  1. Vælger en mødedato, der ligger mindst en måned før ønsket projektstart.
    Se aktuel mødeplan >>
  2. Anmelder dit projekt 60 dage før den valgte mødedato.

Så vil det være godt på vej til en endelig afgørelse før projektstart.

"Behørig anmeldt"

Nye protokoller skal være ”behørigt udformede”, dvs. projektmaterialet skal være gennemarbejdet i overensstemmelse med komitesystemets vejledninger og krav.
Se krav >>

Ved anmeldelse af et nyt projekt kan sekretariatet anmode om supplerende oplysninger eller reviderede projektmaterialer, før projektet anses for at være behørigt udformet. Først når projektet er tilstrækkeligt belyst, kan det behandles på et komitémøde.

Hvis du ønsker en kort sagsbehandlingstid, så sæt dig derfor ind i kravene til anmeldelse og efterlev disse i videst muligt omfang. Se vores tip til hurtigere sagsbehandling >>

Ændringer til din sendte anmeldelse

Når dit anmeldte projekt er indsendt og komitesekretariatet har vurderet det som "behørigt udformet" og klar til komitemøde, kan der ikke længere foretages ændringer i materialet.

Først efter at komiteens afgørelse kan der indsendes revideringer i form af opfyldelse af eventuelle givne vilkår. Og ellers kan ændringer først foretages efter den endelige godkendelse er afgivet, som anmeldelse af en tillægsprotokol.
 

Sagsbehandlingstid

Komiteerne skal inden 60 dage fra modtagelsen af en behørigt udformet anmeldelse af et nyt projekt træffe en afgørelse. Sagsbehandlingstiden tæller fra den dag, hvor anmeldelsen har været vurderet behørig. 
 

Modtagelse af afgørelsesbrev

Når Komiteerne har afsluttet behandlingen af et anmeldt projekt, sender sekretariatet afgørelsen til den forsøgsansvarlige og eventuelle andre kontaktpersoner pr. e-mail. Afgørelsen udsendes senest to uger efter det afholdte komitemøde..
 

Godkendelse på vilkår > Endelig godkendelse

Hvis afgørelsen på mødet er endt med en godkendelse på vilkår, så vil forsøgsansvarlige modtager den endelige godkendelse hurtigst muligt efter at de opfyldte vilkår er indsendt til sekretariatet.

Der kan dog i perioder være op til et par ugers ventetid på behandlingen af de indsendte vilkår. Sekretariatet tilstræber at afgive de endelige godkendelser hurtigst muligt og efter først-til-mølle princippet.

APPFWU02V