Skip til primært indhold

Forsøgspersoners rettigheder

Det videnskabsetiske komitésystem har udarbejdet to forskellige tillæg, der oplyser om forsøgspersoners rettigheder, som kan anvendes sammen med dit projekts deltagerinformation

Der er krav om, at forsøgspersonerne skal oplyses om deres generelle rettigheder som deltager i et forskningsprojekt.

Tillæg om forsøgspersoners rettigheder:

Det videnskabsetiske komitésystem har udarbejdet en brochure, der oplyser om forsøgspersoners rettigheder.

Dette kan vedlægges deltagerinformationen, der udleveres til forsøgspersonen og/eller til dennes pårørende. Hvis du ikke ønsker at vedlægge denne skal rettighederne, der fremgår af brochuren indarbejdes i projektets information til deltagerne.
 

Du kan downloade brochuren herunder:

Før du beslutter dig

er en brochure, der udover de generelle rettigheder indeholder information omkring, hvad det vil sige at være forsøgsperson

Find folderen her >>

APPFWU02V