Skip til primært indhold

Forsøgspersoners rettigheder

Det videnskabsetiske komitésystem har udarbejdet to forskellige tillæg, der oplyser om forsøgspersoners rettigheder, som kan anvendes sammen med dit projekts deltagerinformation

Der er krav om, at forsøgspersonerne skal oplyses om deres generelle rettigheder som deltager i et forskningsprojekt.

Tillæg om forsøgspersoners rettigheder:

Det videnskabsetiske komitésystem har udarbejdet to forskellige tillæg, der oplyser om forsøgspersoners rettigheder.

Disse kan vedlægges deltagerinformationen, der udleveres til forsøgspersonen og/eller til dennes pårørende. Hvis du ikke ønsker at vedlægge disse tillæg, skal rettighederne, der fremgår af tillæggene indarbejdes i projektets information til deltagerne.
 

Du kan downloade tillæggene herunder:

Forsøgspersoners rettigheder i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt 

Tillægget er en en-sides skrivelse, der kort beskriver, hvilke rettigheder man har som forsøgsperson.

Find tillæg her >>


Før du beslutter dig

er en folder, der udover de generelle rettigheder indeholder information omkring, hvad det vil sige at være forsøgsperson

Find folderen her >>

APPFWU02V