Skip til primært indhold

Krav til protokolresume (lægmandsresume)

Protokolresumeet skal ikke blot være et resume af forsøgsprotokollen, men et lægmandsresume, til brug for komiteens læg-medlemmer.

Det er et krav, at anmeldelsen af et projekt til behandling hos de videnskabsetiske komiteer suppleres med et protokolresume skrevet i lægmandssprog.

Et redskab for komiteens lægmedlemmer

Det er vigtigt, at protokolresumeet er skrevet i et alment forståeligt dansk, hvor kliniske fagudtryk forklares eller omskrives. Protokolresumeet skal kunne være forståeligt for komiteens lægmedlemmerne, så disse kan få bedst mulig indsigt i projektet.

Da lægmedlemmerne er i overtal i komiteen, kan situationen opstå, at de med et flertal kan afvise et ikke forståeligt projekt.

Komiteerne anbefaler, derfor at forsøgsansvarlige får en ikke-kliniker til at læse korrektur på protokolresumeet, inden at dette indsendes til en komite.

Indholdskrav til protokolresume

Komitesystemet har udarbejdet forskertjeklister, hvori alle indholdskrav til materialerne til en anmeldelse er samlet. Heri findes også de indholdskrav, der er til et protokolresume, så dokumentet kan være en retvisende og dækkende beskrivelse af projektet til brug for komiteens læg-medlemmerne.

APPFWU02V