Skip til primært indhold

Indsendelse af årlig sikkerhedsrapport

Du skal som forsøgsansvarlig en gang årligt i hele forsøgsperioden indsende en liste over alle alvorlige ventede og uventede bivirkninger og alle alvorlige hændelser, som er indtruffet i perioden.

Den forsøgsansvarlige skal årligt i hele forsøgsperioden indsende en liste over alle alvorlige hændelser samt ventede og uventede bivirkninger, som er indtruffet i perioden. Indberetningen skal være ledsaget af en vurdering af forsøgspersonernes sikkerhed.

Indberetningsmaterialet skal være på dansk eller engelsk.

Indberetningsskema

Ved indberetningen skal anvendes et skema, som er udarbejdet af komitésystemet.

Du kan finde skemaet her på NVKs hjemmeside >>

Skemaet med evt. bilag skal indsendes elektronisk til den regionale videnskabsetiske komité på komite@rsyd.dk.

APPFWU01V