Skip til primært indhold

Møder i de videnskabsetiske komiteer

Der er planlagt i alt 18 møder i de to komiteer til sammen fordelt udover årets måneder med ca. 3 ugers mellemrum - på nær i juli.

Aktuel mødeplan

De to aktuelle komiteer for Region Syddanmark er startet op i januar 2022. Deres første og konstituerende møde blev afholdt den 20. januar 2022. Planlagte mødedatoer er tilgængelig her >>.

Komiteerne

De to videnskabsetiske komiteer består af 22 medlemmer i alt.
5 faglige eksperter og 6 lægpersoner i hver af de to komiteer.
Se de aktuelle komitémedlemmer >> 
og komiteernes opgaver>>.

Løbende indsendelse til møderne    

Vi udmelder ikke længere deadlines for anmeldelse til mødebehandling, da der altid vil være en opsamling til et kommende møde i gang. Du skal blot indsende og anmelde dit projekt, når det er klar. Vi klargør de indkomne projekter modtagelse i kronologisk rækkefølge. Så snart et projekt er vurderet klar til bedømmelse sættes dette på første ledige komitemøde.

APPFWU01V