Skip til primært indhold

Møder i de videnskabsetiske komiteer

Der er planlagt 20 møder i hver af de to komiteer fordelt udover årets måneder med ca. 3 ugers mellemrum - på nær i juli.

Mødeplan for 2022

To nye komiteer for Region Syddanmark opstartes januar 2022. De holder begge deres første og konstituerende møde den 20. januar 2022. På disse møder aftales resten af mødeplanen for 2022, som vil være tilgængelig her >>.

Dog forventes det at der afholdes et komitemøde med ca. 3 ugers mellemrum hele året. Dog ikke i perioden fra ultimo juni til primo august.

Senest 1. februar 2022 vil den aktuelle mødeplan for komiteerne fremgå af denne hjemmeside.

Komiteerne

De to videnskabsetiske komiteer består af 22 medlemmer i alt.
5 faglige eksperter og 6 lægpersoner i hver af de to komiteer.
Se de aktuelle komitémedlemmer >> (for de nye komiteer for 2022 til 2025 vil fremgår fra årsskiftet 2021/22) og komiteernes opgaver>>.

Løbende indsendelse til møderne    

Vi udmelder ikke længere deadlines for anmeldelse til mødebehandling, da der altid vil være en opsamling til et kommende møde i gang. Du skal blot indsende og anmelde dit projekt, når det er klar. Vi klargør de indkomne projekter modtagelse i kronologisk rækkefølge. Så snart et projekt er vurderet klar til bedømmelse sættes dette på første ledige komitemøde.

APPFWU01V