Skip til primært indhold

Medlemmer af komiteerne i Region Syddanmark

Medlemmer og suppleanter af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark.

Efter hvert Kommune- og Regionsvalg udpeges nye komitéer for en periode på 4 år.

Medlemmer og suppleanter af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark for perioden 2022 til 2025 vil fremgå af oversigterne herunder. 

De aktuelle komitemedlemmer anno februar 2024

Fagpersoner:

Kirsten Kyvik, Professor, læge, ph.d., MPM (genetik) FORMAND
Louise Winding, Overlæge (pædiatri)
Olfred Hansen, Professor, overlæge (onkologi)
Thor Petersen, Klinisk professor, overlæge (neurologi)
Pernille Hermann, Specialeansvarlig overlæge, lektor (endokrinologi)

Lægpersoner:

Karsten Byrgesen, regionsrådsmedlem NÆSTFORMAND
Anja Lund, regionsrådsmedlem
Henriette Schlesinger Kærgaard, regionsrådsmedlem
Meho Selman, regionsrådsmedlem
Karsten Fogde, politiker udpeget af regionsrådet
Nils Sjøberg, politiker udpeget af regionsrådet

Fagpersoner:

Søren Hess, Cheflæge, forskningsleder, klinisk lektor (nuklearmedicin) FORMAND
Christian B. Mogensen, Klinisk professor specialeansvarlig overlæge (akutmedicin)
Elsebeth Stenager, Klinisk professor, overlæge (psykiatri)
Lars Henrik Jensen, Cheflæge (onkologi)
Niels Illum, Specialeansvarlig overlæge (pædiatri)

Lægpersoner:

Bente Gertz, regionsrådsmedlem NÆSTFORMAND
Gitte Frederiksen, regionsrådsmedlem
Bjarne Jensen, politiker udpeget af regionsrådet
Herdis Hanghøi, politiker udpeget af regionsrådet
Henrik Boye, politiker udpeget af regionsrådet
Bent Olsen, politiker udpeget af regionsrådet

Charlotte Myhre Jensen, Post. Doc (klinisk forskningssygeplejerske - ortopædkirurgi)
Dorte Kinggaard Holm, Cand. scient, ph.d. (biolog)
Hanne Irene Jensen, Professor (sygeplejerske - anæstesiologi)
Henriette Brun, Overlæge (psykiatri)
Jette Primdahl, Professor (forskningssygeplejerske - reumatologi)
Katrine Ryttov, Afdelingslæge (pædiatri)
Mads Malik Aagaard Jørgensen, Molekylærbiolog (genetik)
Malene Roland Vils Pedersen, Lektor, radiograf (radiologi)
Oliver Hendricks, Professor (reumatologi)
Regina Christiansen, ph.d. i filosofi (psykiatri)
Susanne Eriksen Boonen, Overlæge, ph.d. (genetik)
Søren Birkeland, Professor (psykiatri)
Thomas Strøm, Overlæge (anæstesiologi)

Allan Emiliussen, regionsrådsmedlem
Allan Svendsen, politiker udpeget af regionsrådet
Bjarne Nielsen, regionsrådsmedlem
Dan Skjerning, regionsrådsmedlem
Kurt Jensen, regionsrådsmedlem
Lars Mogensen, regionsrådsmedlem
Lene Baggesø, politiker udpeget af regionsrådet
Lene Thiemer Hedegaard, politiker udpeget af regionsrådet
Pernelle Jensen, regionsrådsmedlem
Poul Andersen, politiker udpeget af regionsrådet
Søren Rishøj Jakobsen, politiker udpeget af regionsrådet
Zeb Meier Watz, politiker udpeget af regionsrådet

Habilitet i komitesystemet

Man skal have tillid til de afgørelser, der træffes i komitesystemet, og habilitetsreglerne skal derfor sikre, at afgørelser træffes på et sagligt grundlag uden involvering af uvedkommende interesser.

Læs mere om habilitetsreglerne >>

Alle medlemmer af og suppleanter til en regional videnskabsetisk komité samt de ansatte i sekretariatet skal hvert år afgive en erklæring om deres økonomiske og evt. andre interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning til den komité, som de er tilknyttet. 

Da de videnskabsetiske komiteer er en del af den offentlige forvaltning, så er komiteerne også underlagt de generelle habilitetsregler beskrevet i forvaltningsloven.

For at sikre transparens og åbenhed omkring habilitet i komitesystemet offentliggøres erklæringerne for alle komitemedlemmer og ansatte i sekretariaterne. Se habilitetserklæringerne for komiteerne i Region Syddanmark her >>

APPFWU01V