Skip til primært indhold

Det videnskabsetiske komitésystem har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

Hensynet til forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende går forud for den videnskabelige og samfundsmæssige interesse i at skabe ny viden eller undersøge eksisterende viden.

Det videnskabsetiske komitésystem

består af:

National Videnskabsetisk komité (NVK) >>
og i øjeblikket 12 regionale videnskabsetiske komiteer.

De Regionale videnskabsetiske komiteer

En regional komité består af mindst 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 er forskningsaktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning. Øvrige medlemmer er lægmedlemmer, som ikke har en sundhedsvidenskabelig uddannelse og ikke har en aktuel tilknytning til sundhedsprofessionerne.

De fleste komiteer består af 11 medlemmer (6 lægpersoner og 5 forskningsaktive)

Komiteerne nedsættes af regionsrådene og der er to videnskabsetiske komiteer for Region Syddanmark.

Læs mere om De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark>> 

En regional komité behandler sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fra en forsøgsansvarlig, som har sit virke inden for den regionale komités område.

Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

I følge komitéloven er det kun sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der skal anmeldes til en videnskabsetisk komité.

Er du i tvivl om dit projekt falder indenfor komitelovens anmeldepligt>>

APPFWU02V