Skip til primært indhold

Sagsbehandlingstider og gebyr for anmeldelse

Komiteen er forpligtet til at overholde lovpligtige sagsbehandlingstider. Ligesom at nogle anmeldelser til komiteen er gebyrpligtige.

Gebyr for anmeldelse

Du skal betale anmeldelsesgebyr for behandling af din anmeldelse, hvis du som forsøgsansvarlig er ansat et af følgende steder:

 • En statsinstitution (f.eks. universitetet)
 • En kommune
 • Et privat firma
 • Et privat hospital.
   
 • Hvis du er praktiserende læge eller privatperson.
   
 • Hvis du, som ansat på en af regionens egne institutioner/hospitalsafdelinger udfører eller samarbejder med private firmaer om projektet,
  eller hvis der i øvrig er kommercielle interesser involveret (som f.eks. sponsorerede lægemiddelafprøvninger).

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 826 af 04/16/2020 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Du kan se bekendtgørelsen her >>

Gebyrtakst og betaling

Gebyrtakster 

Pr. 1. januar 2024 er gebyret opregnet til 2024-niveau med 1,1 % og anmeldelser efter 1. januar 2024 bliver herefter opkrævet som nedenstående:

Anmeldelse af nye protokoller:

5862 kr. (2023: 5615 kr.)

Anmeldelse af tillægsprotokoller:

2199 kr. (2023: 2106 kr.)

 

Betaling af gebyr

Du skal ikke indbetale beløbet på forhånd, da vi fremsender en faktura, hvis din ansøgning bliver vurderet som gebyrpligtig.

Du vil blive meddelt dette, når du orienteres om dato for dit projekts mødebehandling.

Oplys venligst EAN NUMMER, hvis projektet udgår fra en institution, der har et EAN NUMMER.

Alternativt skal opgives

 • adresse der skal fremgå af faktura,
 • CVR-nummer og
  mailadresse, hvortil faktura kan mailes samt
 • evt. mærkning/reference der skal fremgå af fakturaen.

Vi sørger for at faktura fra os vil indeholde:
IBAN nr.: DK3375620003030303 
SWIFT:  JYBADKKK
CVR NR: 29 19 09 09

Sagsbehandlingstid for nyt projekt

Komiteerne skal inden 60 dage fra modtagelsen af en behørigt udformet anmeldelse af et nyt projekt træffe en afgørelse.

Hvis der skal indsendes revideret projektmateriale inden komitemødet, suspenderes tidsfristen i den mellemliggende periode, indtil den forsøgsansvarlige har reageret. Herefter genoptages optællingen af sagsbehandlingstiden.

Modtagelse af afgørelsesbrev

Når Komiteerne har afsluttet behandlingen af et anmeldt projekt, sender sekretariatet afgørelsen til den forsøgsansvarlige og eventuelle andre kontaktpersoner pr. e-mail. Afgørelsen udsendes senest to uger efter det afholdte komitemøde.

Godkendelse på vilkår

Hvis afgørelsen på mødet er endt op med en godkendelse på vilkår, så vil forsøgsansvarlige modtager den endelige godkendelse hurtigst muligt efter at de opfyldte vilkår er indsendt til sekretariatet.

Der kan dog i perioder være op til et par ugers ventetid på behandlingen af de indsendte vilkår. Sekretariatet tilstræber at afgive de endelige godkendelser hurtigst muligt og efter først-til-mølle princippet.

Sagsbehandlingstid tillægsprotokoller

Komiteerne skal indenfor højest 35 dage fra modtagelsen af en behørigt udformet anmeldelse af en tillægsprotokol afgive en afgørelse.

Hvis der skal indsendes revideret projektmateriale inden afgørelsen kan træffes, suspenderes tidsfristen i den mellemliggende periode, indtil den forsøgsansvarlige har reageret. Herefter genoptages optællingen af sagsbehandlingstiden.

En tillægsprotokol til et projekt kan først behandles, når den endelige godkendelse til projektet er afgivet.

Modtagelse af afgørelsesbrev

Når Komiteerne har afsluttet sagsbehandlingen, sender sekretariatet afgørelsen til den forsøgsansvarlige og eventuelle andre kontaktpersoner pr. e-mail.

En tillægsprotokol til et projekt kan først behandles, når den endelige godkendelse til projektet er afgivet.

APPFWU01V