Skip til primært indhold

Anmeldelsespligtige procedurer

Foretages der fortsat anmeldelsespligtige procedurer i dit projekt, skal du være opmærksom på, at det også fortsat kræver en gældende videnskabsetisk godkendelse.

Hvis din videnskabsetiske godkendelse udløber, inden du er helt færdig med dit projekt, skal du sikre dig, at de procedurer, som du vil fortsætte med ikke er anmeldelsespligtige.

Anmeldelsespligtige procedurer er:

  • Rekruttering, inklusion, undersøgelser eller anden involvering af deltagere.
  • Analyser af biologiske materialer fra forskningsbiobank.

Et forsøg anses derfor først som færdigafsluttet i komiteregi, når forsker har færdiggjort indsamlingen af alle oplysninger til projektet. Det vil sige, når forsøgsdeltagerne er afsluttede i forsøget og/eller analyserne af biologisk materiale, indhentelsen af registerdata mv. er gennemført.

Lægemiddelforsøg


Du skal være opmærksom på at der er særkrav til forsøg med lægemidler. For at følge Lægemiddelstyrelsens definition, så regnes et lægemiddelprojekt for afsluttet, når sidste forsøgsperson er afsluttet.
Læs mere om afslutning af Lægemiddelforsøg nederst på denne side >>

Ansøgning om forlængelse

Udløber din godkendelse før disse procedurer er færdiggjort, skal der anmeldes en tillægsprotokol, hvor du ansøger om forlængelse af projektets godkendelse.

Tillægsprotokollen skal anmeldes til komitesystemet, inden din godkendelse udløber ellers skal du sætte dit projekt i bero, for ikke at risikere at bryde komitélovens § 41.

Derudover kan en manglende godkendelse medføre problemer ved publicering af forsøgsresultater. 

Læs mere om anmeldelse af tillægsprotokoller, hvori forlængelse kan søges.

APPFWU01V