Skip til primært indhold

Send sikkert og krypteret

Du kan sende sikkert til vores mailadresse komite@rsyd.dk der er oprettet som sikkerpostkasse.

Vi er sikret ved, at Region Syddanmark anvender sikker digitalt post teknologier, der via certifikater understøtter både digital post kommunikation til/fra e-boks (patienter/borgere) og virk.dk (virksomheder).

Dertil er Region Syddanmark en del af tunnelmail fællesskabet (Direkte adressering/Tunnelmail),

Og der er oprettet enkelte specifikke postkasser med eget sikker mail certifikat.

Din sikker post/kommunikation

Hvordan du sikrer dig afsendelsen fra din postkasse afhænger af, hvorledes din afsenderpostkasse er sat op. Her må du henvende dig til en lokal it-ansvarlig.

Så længe din mailadresse ikke er registreret som sikker mail hos Nets certifikatdatabase, så lever den ikke op til de krav der stilles til en sikker digital post kommunikation med en offentlig myndighed.

Mails fra gmail, hotmail eller lignende opfylder heller ikke disse krav, og derfor anbefaler vi, at du altid sender mails til os fra en arbejdsmail,  hvis du er offentlig ansat eller via e-boks.

Tjek med din it-ansvarlige om din egen mail er opsat til sikker post eller hvad dine alternative muligheder er.

Send til os via e-boks eller borger.dk/virk.dk

Klik på linket her:
https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid

og når du har logget dig på borger.dk, kommer du automatisk til vores mailadresse og kan sende en sikker mail til os.

Hvis du er i e-boks og gerne vil fremsøge vores postkasse, skal du finde os blandet modtagerne.
Vælg Offentlige myndigheder/Regioner
>> Region Syddanmark
Administration – Regionshuset
>> Sundhedsstaben  og herunder Videnskabsetisk Komite.

Sender du fra en e-mailadresse indenfor Region Syddanmark 
(@rsyd.dk) 

Hvis du sender mails til komite@rsyd.dk fra en anden mailadresse indenfor regionen (dvs. fra din arbejdsmail fra fx et sygehus), skal du blot sende din ansøgning som en helt almindelig e-mail, da regionens interne net er sikret.

APPFWU02V