Skip til primært indhold

Anmeldelse til andre myndigheder

Komitéen henleder opmærksomheden på følgende myndigheder, som kan være relevante i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt

Som forsker kan det være lidt af en jungle at finde rundt i de mange myndigheder, der skal ind over et forskningsprojekt.

Komitéen henleder opmærksomheden på følgende myndigheder, som kan være relevante i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt:

De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer

Pr. 31. januar 2022 skal anmeldelse af lægemiddelforsøg ske til de videnskabsetiske medicinske komiteer, og ikke længere til de regionale videnskabsetiske komiteer.

Siden 26. maj 2021 er afprøvninger af medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål ligeledes blevet anmeldt  til de nationale videnskabsetiske medicinske komiteer.

Læs mere om de videnskabsetiske medicinske komiteer >>

Lægemiddelstyrelsen

hvis du skal lave en klinisk afprøvning af lægemidler eller medicinsk udstyr, skal projektet også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen >>

Vi anbefaler at læse Lægemiddelstyrelsens FAQs i fht. Datatilsynet/Dataforordningen, hvis du står over for at skulle anmelde et lægemiddelforsøg:
Her finder du Lægemiddelstyrelsens FAQ - Datatilsynet/Dataforordningen >>

Region Syddanmark, Team jura

hvis du skal udføre et projekt, der ikke er anmeldepligtig til De Videnskabsetiske komiteer, men der kræves en tilladelse til at indhente oplysninger fra patientjournaler kan tilladelsen opnås ved at sende en ansøgning til Region Syddanmark, Team Jura.
Læs mere om hvordan du ansøger >> 

Datatilsynet

Reglerne af den 25. maj 2018 om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven medførte, at pligten til at anmelde behandling af oplysninger til Datatilsynet i mange tilfælde bortfaldt. Vi anbefaler derfor at søge yderligere information hos Datatilsynet – se links herunder
Læs generelt om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside >> 

Udover de databeskyttelsesretlige regler gælder der særlige regler i anden lovgivning, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter:
Læs om disse særlige regler for behandling af personoplysninger >> 

Region Syddanmarks Informationssikkerhed

Ved indgåelse af databehandleraftaler anbefaler vi, at kontakte Region Syddanmark på informationssikkerhed@rsyd.dk

Læs mere om databehandleraftaler på Region Syddanmarks Intranet >>
(kun adgang for ansatte i Region Syddanmark)

APPFWU01V