Gå til indhold
OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Underretning om afslutning

Den forsøgsansvarlige og sponsor skal i forening inden 90 dage efter afslutningen af projektet indsende underretning til Komitéen. Dette gælder for alle forsøgstyper.

Projektet regnes som afsluttet, når sidste forsøgsperson er afsluttet.


Indberetningsskema
Indberetningen af projektets afslutning kan ske ved indsendelse af et skema, som er udarbejdet af komitésystemet.

Skemaet kan indsendes elektronisk til den regionale komité på komite@rsyd.dk 


Afbrydelse af projektet
Hvis projektet afbrydes tidligere end planlagt, skal komiteen orienteres om dette inden 15 dage fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at afbryde projektet blev taget.

Afbrydelsen skal begrundes. Komiteen kan afkræve den forsøgsansvarlige eller sponsoren en begrundet redegørelse, jf. komitélovens § 31, stk. 2.


Siden er sidst opdateret 4-2-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00