OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Deadlines og krav

Nye projekter til behandling på komitemøde
skal anmeldes til Komitéernes sekretariat inden deadline for det pågældende komitémøde.
Du kan finde aktuelle deadlines her
 

Opfyldelse af krav før behandling kan ske
Nye protokoller skal være ”behørigt udformede”, dvs. projektmaterialet skal være gennemarbejdet i overensstemmelse med komitesystemets vejledning.

Ved anmeldelse af et nyt projekt kan sekretariatet anmode om supplerende oplysninger eller revideret projektmateriale, før projektet anses for at være behørigt udformet. Først når projektet er tilstrækkeligt belyst, kan projektet behandles på et komitémøde.
 

Tillægsprotokoller og forespørgsler om anmeldelsespligt behandles løbende uden deadlines.
Du kan finde mere om anmeldelse af ændringer i form af en tillægsprotokol
Du kan finde mere om forespørgsel om anmeldepligt


Siden er sidst opdateret 8-5-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00