OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Deadlines for anmeldelser

Nye projekter skal fremsendes til Komitéernes sekretariat inden deadline for det pågældende komitémøde. Deadlines for hvert møde fremgår under Mødedatoer.

Nye protokoller skal være ”behørigt udformede”, dvs. projektmaterialet skal være gennemarbejdet i overensstemmelse med komitésystemets Vejledning.

Ved fremsendelse af et nyt projekt kan sekretariatet udbede sig supplerende oplysninger eller revideret projektmateriale, før projektet anses for at være behørigt udformet. Først når projektet er tilstrækkeligt belyst, kan projektet behandles på et komitémøde.
 

Tillægsprotokoller og forespørgsler om anmeldelsespligt behandles løbende uden deadlines.


Siden er sidst opdateret 23-5-2017
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00