OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


De videnskabsetiske KomitéerpilAnmeldelse til andre myndigheder

Anmeldelse til andre myndigheder

Som forsker kan det være lidt af en jungle at finde rundt i de mange myndigheder, der skal ind over et forskningsprojekt. Komitéen henleder opmærksomheden på følgende myndigheder, som kan være relevante i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af et biomedicinsk forskningsprojekt:

  • Lægemiddelstyrelsen - hvis du laver en klinisk afprøvning af lægemidler eller medicinsk udstyr, skal projektet også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen.
    Vi anbefaler at læse Lægemiddelstyrelsens
    FAQs i fht. Datatilsynet/Dataforordningen, hvis du står over for at skulle anmelde et lægemiddelforsøg:
    FAQ Datatilsynet/Dataforordingen
     
  • Styrelsen for Patientsikkerhed - hvis du skal lave et projekt, der ikke skal anmeldes til komitésystemet, og du som en del af projektet skal indhente oplysninger fra patientjournaler. Læs vejledning om godkendelse af videregivelse af oplysninger fra patientjournaler m.v. til brug for konkrete forskningsprojekter. (link til retsinformation)

 

Datatilsynet
Den 25. maj 2018 kom der nye regler med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

De nye regler medfører, at pligten til at anmelde behandling af oplysninger til Datatilsynet i mange tilfælde bortfalder. Vi anbefaler derfor at søge yderligere information hos Datatilsynet – se links herunder.

Generelt om databeskyttelse
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/

Udover de databeskyttelsesretlige regler gælder der særlige regler i anden lovgivning, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/saerligt-om-sundhedsomraadet/


Ved indgåelse af databehandleraftaler anbefaler vi, at kontakte Region Syddanmark på informationssikkerhed@rsyd.dk.
Læs mere om databehandleraftaler på Region Syddanmarks Intranet (link til regionens intranet - kun adgang for regionsyddanmark-ansatte):
https://intra.reg.rsyd.dk/it/informationssikkerhed/databehandleraftale/Sider/default.aspx


 

 


Siden er sidst opdateret 26-3-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00