Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


De videnskabsetiske KomitéerpilAnmeldelse til andre myndigheder

Anmeldelse til andre myndigheder

Som forsker kan det være lidt af en jungle at finde rundt i de mange myndigheder, der skal ind over et forskningsprojekt. Komitéen henleder opmærksomheden på følgende myndigheder, som kan være relevante i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt:

Lægemiddelstyrelsen

hvis du laver en klinisk afprøvning af lægemidler eller medicinsk udstyr, skal projektet også anmeldes til Lægemiddelstyrelsen

Vi anbefaler at læse Lægemiddelstyrelsens FAQs i fht. Datatilsynet/Dataforordningen, hvis du står over for at skulle anmelde et lægemiddelforsøg:
Her finder du Lægemiddelstyrelsens FAQ - Datatilsynet/Dataforordingen

Region Syddanmark, Team jura

hvis du skal lave et projekt, der ikke skal anmeldes til komitésystemet, og du som en del af projektet skal indhente oplysninger fra patientjournaler skal du have en tilladelse fra Region Syddanmark.
Tilladelsen opnås ved at sende en ansøgning til Region Syddanmark, Team Jura.
Læs mere om hvordan du ansøger 

Datatilsynet

Den 25. maj 2018 kom der nye regler med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

De nye regler medfører, at pligten til at anmelde behandling af oplysninger til Datatilsynet
 

i mange tilfælde bortfalder. Vi anbefaler derfor at søge yderligere information hos Datatilsynet
 

– se links herunder.

Læs generelt om databeskyttelse på Datatilsynets hjemmeside

Udover de databeskyttelsesretlige regler gælder der særlige regler i anden lovgivning, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/saerligt-om-sundhedsomraadet/

Region Syddanmarks Informationssikkerhed

Ved indgåelse af databehandleraftaler anbefaler vi, at kontakte Region Syddanmark på informationssikkerhed@rsyd.dk

Læs mere om databehandleraftaler på Region Syddanmarks Intranet (link til regionens intranet - kun adgang for regionsyddanmark-ansatte):https://intra.reg.rsyd.dk/it/informationssikkerhed/databehandleraftale/Sider/default.aspx

  
 


 
 


 


 

 


Siden er sidst opdateret 21-1-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring