Skip til primært indhold

Nyheder eller andet aktuel information

Nyheder eller andet aktuel information fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark

Kommende lukkedage

(22-09-2023)
Onsdag og torsdag den 4. til 5. oktober 2023 deltager sekretariatet i et eksternt seminar og derfor ikke at træffe. I uge 42 - skolernes efterårsferie - afvikler store dele af sekretariatets medarbejdere ferie, så man vil her kunne opleve at sekretariatet kan være utilgængelig.

Nye kræfter

(22-09-2023)
Vi har gennem noget tid manglet ressourcer til at klare de indgående opgaver, hvilket har givet udslag i længere sagsbehandlingstid. Henover foråret har vi fået tilknyttet kollegaer fra det juridiske team i Region Syddanmark.

Claus Kvist Hansen hjælper med at sagsbehandle de anmeldte tillæg og Camilla Rosenvang er senest begyndt at screene og forberede de ny anmeldte projekter inden at de forelægges komiteerne på deres møder.

1. august er Shanna Majland-Munch startet som jurist i sekretariatet. Shanna kommer fra lignende opgaver i Region Midtjylland.

Vi vil nu fokusere på at få de nye kolleger ind i de forskellige opgaver og arbejde på at få nedbragt vores sagsbehandlingstid.

Find kontaktoplysninger på medarbejderne i sekretariatet >>

Forside årsberetning 2022
De videnskabsetiske komiteers fælles årsberetninger for 2022 er på gaden

(05-07-2023)
Den fælles årsberetning er udarbejdet i samarbejde mellem National Videnskabsetisk Komite, De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer og De Regionale Videnskabsetiske komiteer. Find årsberetningen her >>

Forlænget sagsbehandlingstid

(13-04-2023)
I øjeblikket har vi forlænget sagsbehandlingstid på behandling af nye protokoller, tillægsprotokoller, forespørgsler på anmeldelsespligt og diverse mailhenvendelser.

Kontakt os ikke for at rykke for disse, da de blot vil blive lagt i bunken. Vi gør, hvad vi kan og sender svar, så hurtigt det er os muligt. Vi håber på jeres forståelse.

Tidligere informationsopslag

Der er i komite-systemet vedtaget en ændring af definitionen på afslutning på et forsøg. Dette er indarbejdet i den fælles vejledning der findes på NVKs hjemmeside omkring indberetning ved afslutning af forsøg >>

Grundet ressource-situationen i sekretariatet har vi beklageligvis måtte aflyste planlagte komitemøder i november 2022 og det første møde i januar 2023.
Begge komiteer har afholdt de planlagte møder i december. .

Kirsten Kyvik modtager af Den videnskabsetiske hæderspris i 2022
Fredag den 23. september 2022 til komitesystemets årsmøde modtog formand for Komite 1, professor og institutleder ved SDU Kirsten Kyvik komitesystemets videnskabsetiske hæderspris.

Kirsten Kyvik hædres for sit mangeårige engagement og virke inden for videnskabsetikken i Danmark. Vi er stolte og glade på Kirstens Kyviks vegne og ønsker stort tillykke med den fortjente pris.

På grund af tekniske problemer med idriftsættelsen af den nye database er tidspunktet for klarmelding udsat. Dette betyder, at der ikke bliver lukket for anmeldelser den 15. september.

Husk at anmeld og indsend materialer inden den 13. september kl. 8.
Vi kan her efter ikke garantere, at vi kan nå at trække anmeldelsen ud fra systemet før det lukkes ned den 15. september 2022.

For at sikre en fortsat overordnet fælles indgang, hvor der også kan skabes overblik over sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark, er en ny anmeldelsesdatabase under udvikling.

Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år

I forbindelse med udvikling af den nye anmeldelsesdatabasen har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl. Det drejer sig om 4 aktiviteter, som er estimeret til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage i uge 34 og 26-37.

Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål vedrørende testprocessen kan du tage kontakt til:
Projektleder Yasin Jan, yaaj@sundhedsdata.dk. Mobil: 51 43 73 79
QA og testmanager Mounir Al Chaer, moac@sundhedsdata.dk. Mobil: 31 15 55 50

Grundet planlagt service af systemet vil det i nedenstående tidsrum kunne opleves som ustabilt eller helt utilgængeligt:
Fredag den 20. maj kl. 16:00 til mandag den 23. maj kl. 6:00 og
Fredag den 10. juni kl. 16:00 til mandag den 13. juni kl. 6:00.

Vi anbefaler derfor at man planlægger sin elektroniske anmeldelse inden dette tidsrum og efterfølgende samler materialet, der skal indsendes på mailen komite@rsyd.dk efterfølgende.

På Regionsrådets møde mandag den 10. januar blev de nye komitemedlemmer og suppleanter udpeget til den kommende periode. De nye komiteer har konstituerende møde torsdag den 20. januar.
Se de aktuelle medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark >>

Pr. 1. januar 2022 er gebyret opregnet til 2022-niveau med 1,1 % og anmeldelser efter 1. januar 2022 bliver herefter opkrævet som nedenstående:
Anmeldelse af nye protokoller: 5404 kr. (2021: 5345 kr)
Anmeldelse af tillægsprotokoller: 2027 kr. (2021:2005 kr.)
Læs mere om gebyr for anmeldelse til De Videnskabsetiske Komiteer her>> 

Grundet akut opstået personalemæssig fravær har sekretariatet ikke mulighed for at nå flere anmeldte lægemiddelforsøg inden 31. januar 2022, hvor disse overgår til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer (DVMK).

Læs mere om VMK >> 

Vores telefoner er nu også åbne onsdag mellem 14 og 15. For at telefontiden kan anvendes konstruktivt, frabeder vi os telefoniske spørgsmål/rykkere om status på sagsbehandling af tidligere indsendte projekter, tillægsprotokoller eller øvrige henvendelser. Sådanne henvendelser kan evt. ske på mail: komite@rsyd.dk 

Se kontaktoplysninger til sekretariatet >>

Skal din godkendelse forlænges skal det anmeldes i god til komiteen for at sikre kontinuitet for dit projekt: Læs mere >> 

Nye afprøvninger af medicinsk udstyr skal fra 26. maj 2021 anmeldes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer. Læs mere om DVMK >> 

APPFWU02V