Skip til primært indhold

Nyheder eller andet aktuel information

Nyheder eller andet aktuel information fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark

Lukkedage foråret 2022

(06-05-2022)
Sekretariatet deltager i møder udenfor huset tirsdag den 10. maj og torsdag den 2. juni. Derfor er der ikke træffetid på telefonerne disse dage. Se mere om vores telefontræffetid >>

Planlagt nedetid for anmeldelsessystemet i maj og juni 2022

(20-04-2022)
Grundet planlagt service af systemet vil det i nedenstående tidsrum kunne opleves som ustabilt eller helt utilgængeligt:
Fredag den 20. maj kl. 16:00 til mandag den 23. maj kl. 6:00 og
Fredag den 10. juni kl. 16:00 til mandag den 13. juni kl. 6:00.

Vi anbefaler derfor at man planlægger sin elektroniske anmeldelse inden dette tidsrum og efterfølgende samler materialet, der skal indsendes på mailen komite@rsyd.dk efterfølgende.

Erklæring for GCP implementering

Vi bliver ofte spurgt om en sådan erklæring og den kan du nu selv printe her på hjemmesiden:
GCP implementering i Danmark >>

Tidligere informationsopslag

Fra den 31. januar 2022, skal ansøgninger om lægemiddelforsøg ikke længere anmeldes til de regionale videnskabsetiske komiteer, men til de nye Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK).
Læs mere om anmeldelse af lægemiddelforsøg til VMK >>

På Regionsrådets møde mandag den 10. januar blev de nye komitemedlemmer og suppleanter udpeget til den kommende periode. De nye komiteer har konstituerende møde torsdag den 20. januar.
Se de aktuelle medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark >>

Pr. 1. januar 2022 er gebyret opregnet til 2022-niveau med 1,1 % og anmeldelser efter 1. januar 2022 bliver herefter opkrævet som nedenstående:
Anmeldelse af nye protokoller: 5404 kr. (2021: 5345 kr)
Anmeldelse af tillægsprotokoller: 2027 kr. (2021:2005 kr.)
Læs mere om gebyr for anmeldelse til De Videnskabsetiske Komiteer her>> 

Grundet akut opstået personalemæssig fravær har sekretariatet ikke mulighed for at nå flere anmeldte lægemiddelforsøg inden 31. januar 2022, hvor disse overgår til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer (DVMK).

Læs mere om VMK >> 

Vores telefoner er nu også åbne onsdag mellem 14 og 15. For at telefontiden kan anvendes konstruktivt, frabeder vi os telefoniske spørgsmål/rykkere om status på sagsbehandling af tidligere indsendte projekter, tillægsprotokoller eller øvrige henvendelser. Sådanne henvendelser kan evt. ske på mail: komite@rsyd.dk 

Se kontaktoplysninger til sekretariatet >>

Skal din godkendelse forlænges skal det anmeldes i god til komiteen for at sikre kontinuitet for dit projekt: Læs mere >> 

Nye afprøvninger af medicinsk udstyr skal fra 26. maj 2021 anmeldes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer. Læs mere om DVMK >> 

APPFWU01V