Skip til primært indhold

Nyheder eller andet aktuel information

Nyheder eller andet aktuel information fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark

Kommende lukkedage sommeren 2024

(04-06-2024)
Grundlovsdag den 5. juni 2024
Sommerferielukket 18. til 31. juli 2024

Nye suppleanter til komitéerne er udpeget

(24-04-2024)
Regionsrådet har udpeget seks nye forsknings-aktive suppleanter til De Videnskabsetiske Komiteer for at robustgøre komitearbejdet. De er:

  • Henriette Brun, Overlæge (psykiater)
  • Katrine Ryttov, Afdelingslæge (pædiater)
  • Mads Malik Aagaard Jørgensen, Molekylærbiolog (genetik)
  • Oliver Hendricks, Professor (reumatolog)
  • Søren Birkeland, Professor (psykiater)
  • Thomas Strøm, Overlæge (anæstesiolog)

Det er Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt sygehusledelserne i Region Syddanmark der har indstillet kandidaterne. 

Se de nuværende komitemedlemmer og suppleanter her > 

K2 formand Søren Hess
Ny formand for Komite 2 er fundet

(08-02-2024)
Da formand Aia Jønch stoppede ved årsskiftet, har den Videnskabsetiske Komite 2 derfor konstitueret sig med ny formand. Cheflæge, klinisk lektor Søren Hess fra Nuklearmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital er valgt som ny formand for resten af perioden, som løber til og med 2025.

Søren er ligeledes formand for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og er selv aktiv forsker.

Nyt ordinært medlem af Komite 2 er Cheflæge Lars Henrik Jensen fra Onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle.
Se øvrige medlemmer af komiteerne her>

Underskrift fra både afgående og ny forsøgsansvarlig

(23-01-2024)  
Ved anmeldelse af skift af forsøgsansvarlig vil der fremadrettet blive stillet krav om underskrift på anmeldelsesblanketten fra begge parter.

Derudover skal der fortsat indsendes dokumentation for den nye forsøgsansvarliges erfaring, uddannelse og identitet, i stil med kravene ved projektets initiale anmeldelse.

Læs evt. mere om krav til anmeldelse af tillæg her >>

Nyt Ansigt

(04-12-2023) 
Den 1. december har vi budt velkommen til Jurist Alper-Aytac Caliskan, der træder til mens Katrine Hoeg er på barsel. Alper kommer fra en lignende stilling i Region Midt og har derfor god erfaring med opgaverne indenfor komiteområdet.

Tidligere informationsopslag

Fra tirsdag den 26. marts og frem til tirsdag den 2. april holder sekretariatet lukket. Tirsdag den 2. april vil vi kunne fanges på vores individuelle mobiler, som fremgår af vores e-mail signatur eller kan findes under kontaktoplysninger her >

Vi har gennem noget tid manglet ressourcer til at klare de indgående opgaver, hvilket har givet udslag i længere sagsbehandlingstid. Henover foråret har vi fået tilknyttet kollegaer fra det juridiske team i Region Syddanmark.

Claus Kvist Hansen hjælper med at sagsbehandle de anmeldte tillæg og Camilla Rosenvang er senest begyndt at screene og forberede de ny anmeldte projekter inden at de forelægges komiteerne på deres møder.

1. august er Shanna Majland-Munch startet som jurist i sekretariatet. Shanna kommer fra lignende opgaver i Region Midtjylland.

Vi vil nu fokusere på at få de nye kolleger ind i de forskellige opgaver og arbejde på at få nedbragt vores sagsbehandlingstid.

Find kontaktoplysninger på medarbejderne i sekretariatet >>


Den fælles årsberetning er udarbejdet i samarbejde mellem National Videnskabsetisk Komite, De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer og De Regionale Videnskabsetiske komiteer. Find årsberetningen her >>

I øjeblikket har vi forlænget sagsbehandlingstid på behandling af nye protokoller, tillægsprotokoller, forespørgsler på anmeldelsespligt og diverse mailhenvendelser.

Kontakt os ikke for at rykke for disse, da de blot vil blive lagt i bunken. Vi gør, hvad vi kan og sender svar, så hurtigt det er os muligt. Vi håber på jeres forståelse.

Der er i komite-systemet vedtaget en ændring af definitionen på afslutning på et forsøg. Dette er indarbejdet i den fælles vejledning der findes på NVKs hjemmeside omkring indberetning ved afslutning af forsøg >>

Grundet ressource-situationen i sekretariatet har vi beklageligvis måtte aflyste planlagte komitemøder i november 2022 og det første møde i januar 2023.
Begge komiteer har afholdt de planlagte møder i december. .

Kirsten Kyvik modtager af Den videnskabsetiske hæderspris i 2022
Fredag den 23. september 2022 til komitesystemets årsmøde modtog formand for Komite 1, professor og institutleder ved SDU Kirsten Kyvik komitesystemets videnskabsetiske hæderspris.

Kirsten Kyvik hædres for sit mangeårige engagement og virke inden for videnskabsetikken i Danmark. Vi er stolte og glade på Kirstens Kyviks vegne og ønsker stort tillykke med den fortjente pris.

På grund af tekniske problemer med idriftsættelsen af den nye database er tidspunktet for klarmelding udsat. Dette betyder, at der ikke bliver lukket for anmeldelser den 15. september.

Husk at anmeld og indsend materialer inden den 13. september kl. 8.
Vi kan her efter ikke garantere, at vi kan nå at trække anmeldelsen ud fra systemet før det lukkes ned den 15. september 2022.

For at sikre en fortsat overordnet fælles indgang, hvor der også kan skabes overblik over sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark, er en ny anmeldelsesdatabase under udvikling.

Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år

I forbindelse med udvikling af den nye anmeldelsesdatabasen har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl. Det drejer sig om 4 aktiviteter, som er estimeret til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage i uge 34 og 26-37.

Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål vedrørende testprocessen kan du tage kontakt til:
Projektleder Yasin Jan, yaaj@sundhedsdata.dk. Mobil: 51 43 73 79
QA og testmanager Mounir Al Chaer, moac@sundhedsdata.dk. Mobil: 31 15 55 50

Grundet planlagt service af systemet vil det i nedenstående tidsrum kunne opleves som ustabilt eller helt utilgængeligt:
Fredag den 20. maj kl. 16:00 til mandag den 23. maj kl. 6:00 og
Fredag den 10. juni kl. 16:00 til mandag den 13. juni kl. 6:00.

Vi anbefaler derfor at man planlægger sin elektroniske anmeldelse inden dette tidsrum og efterfølgende samler materialet, der skal indsendes på mailen komite@rsyd.dk efterfølgende.

På Regionsrådets møde mandag den 10. januar blev de nye komitemedlemmer og suppleanter udpeget til den kommende periode. De nye komiteer har konstituerende møde torsdag den 20. januar.
Se de aktuelle medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark >>

Pr. 1. januar 2022 er gebyret opregnet til 2022-niveau med 1,1 % og anmeldelser efter 1. januar 2022 bliver herefter opkrævet som nedenstående:
Anmeldelse af nye protokoller: 5404 kr. (2021: 5345 kr)
Anmeldelse af tillægsprotokoller: 2027 kr. (2021:2005 kr.)
Læs mere om gebyr for anmeldelse til De Videnskabsetiske Komiteer her>> 

Grundet akut opstået personalemæssig fravær har sekretariatet ikke mulighed for at nå flere anmeldte lægemiddelforsøg inden 31. januar 2022, hvor disse overgår til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer (DVMK).

Læs mere om VMK >> 

Vores telefoner er nu også åbne onsdag mellem 14 og 15. For at telefontiden kan anvendes konstruktivt, frabeder vi os telefoniske spørgsmål/rykkere om status på sagsbehandling af tidligere indsendte projekter, tillægsprotokoller eller øvrige henvendelser. Sådanne henvendelser kan evt. ske på mail: komite@rsyd.dk 

Se kontaktoplysninger til sekretariatet >>

Skal din godkendelse forlænges skal det anmeldes i god til komiteen for at sikre kontinuitet for dit projekt: Læs mere >> 

Nye afprøvninger af medicinsk udstyr skal fra 26. maj 2021 anmeldes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer. Læs mere om DVMK >> 

APPFWU01V