Skip til primært indhold

Nyheder eller andet aktuel information

Nyheder eller andet aktuel information fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark

Forventet nede-tid på anmeldelser på grund af ny anmeldelsesdatabase

(17-08-2022)

Komitesystemets nye anmeldelsesdatabase går meget snart i luften.

I forbindelse med overgangen til det nye system vil det derfor ikke være muligt at lave anmeldelser i perioden fra torsdag den 15. september 2022, kl. 23.59 og indtil torsdag den 22. september 2022 kl. 10.

Her vil den nye anmeldelsesdatabase efter planen går live 

Den nye anmeldelsesdatabase vil være opdateret med nye funktioner, der gerne skulle gøre anmeldelsen af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forsøg smidigere end hidtil.

Desuden får offentligheden mulighed for at søge efter offentliggjorte projekter efter bestemte søgekriterier. Vi glæder os til at være klar med den nye anmeldelsesdatabase!

Vil du teste den nye anmeldelsesdatabase til komitesystemet?

(06-07-2022)
For at sikre en fortsat overordnet fælles indgang, hvor der også kan skabes overblik over sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark, er en ny anmeldelsesdatabase under udvikling.

Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år

I forbindelse med udvikling af den nye anmeldelsesdatabasen har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl. Det drejer sig om 4 aktiviteter, som er estimeret til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage i uge 34 og 26-37.
Du kan læse mere om hjælp til testning her >>

Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål vedrørende testprocessen kan du tage kontakt til:

  • Projektleder Yasin Jan, yaaj@sundhedsdata.dk. Mobil: 51 43 73 79
  • QA og testmanager Mounir Al Chaer, moac@sundhedsdata.dk. Mobil: 31 15 55 50

Ny forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 

(23-05-2022)
Den 26. maj 2022 træder EU-forordningen om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR) i kraft. Det betyder, at tilladelse til kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik fra denne dato skal ansøges hos De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) under Nationalt Center for Etik.
Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig til de nye regler >>
og hvordan du anmelder sådanne forsøg.

Tidligere informationsopslag

Grundet planlagt service af systemet vil det i nedenstående tidsrum kunne opleves som ustabilt eller helt utilgængeligt:
Fredag den 20. maj kl. 16:00 til mandag den 23. maj kl. 6:00 og
Fredag den 10. juni kl. 16:00 til mandag den 13. juni kl. 6:00.

Vi anbefaler derfor at man planlægger sin elektroniske anmeldelse inden dette tidsrum og efterfølgende samler materialet, der skal indsendes på mailen komite@rsyd.dk efterfølgende.

Fra den 31. januar 2022, skal ansøgninger om lægemiddelforsøg ikke længere anmeldes til de regionale videnskabsetiske komiteer, men til de nye Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK).
Læs mere om anmeldelse af lægemiddelforsøg til VMK >>

På Regionsrådets møde mandag den 10. januar blev de nye komitemedlemmer og suppleanter udpeget til den kommende periode. De nye komiteer har konstituerende møde torsdag den 20. januar.
Se de aktuelle medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark >>

Pr. 1. januar 2022 er gebyret opregnet til 2022-niveau med 1,1 % og anmeldelser efter 1. januar 2022 bliver herefter opkrævet som nedenstående:
Anmeldelse af nye protokoller: 5404 kr. (2021: 5345 kr)
Anmeldelse af tillægsprotokoller: 2027 kr. (2021:2005 kr.)
Læs mere om gebyr for anmeldelse til De Videnskabsetiske Komiteer her>> 

Grundet akut opstået personalemæssig fravær har sekretariatet ikke mulighed for at nå flere anmeldte lægemiddelforsøg inden 31. januar 2022, hvor disse overgår til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer (DVMK).

Læs mere om VMK >> 

Vores telefoner er nu også åbne onsdag mellem 14 og 15. For at telefontiden kan anvendes konstruktivt, frabeder vi os telefoniske spørgsmål/rykkere om status på sagsbehandling af tidligere indsendte projekter, tillægsprotokoller eller øvrige henvendelser. Sådanne henvendelser kan evt. ske på mail: komite@rsyd.dk 

Se kontaktoplysninger til sekretariatet >>

Skal din godkendelse forlænges skal det anmeldes i god til komiteen for at sikre kontinuitet for dit projekt: Læs mere >> 

Nye afprøvninger af medicinsk udstyr skal fra 26. maj 2021 anmeldes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer. Læs mere om DVMK >> 

APPFWU01V