Skip til primært indhold

Nyheder eller andet aktuel information

Nyheder eller andet aktuel information fra De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark

Kommende lukkedage

(07-03-2023)
Dagene op til Påske 3. til 5. april samt ugerne 29-30-31 i sommerperioden.

Aflyst komitemøde 5. januar 2023

(12-12-2022)
Grundet ressource-situationen i sekretariatet har vi beklageligvis måtte aflyste det planlagte komitemøde i januar. Begge komiteer har afholdt de planlagte møder i december. Og næste mødedato vil være 24. januar 2023.

Aflyst komitemøde 15. november 2022

(04-11-2022)
Grundet ressource-situationen i sekretariatet har vi beklageligvis måtte aflyste det planlagte komitemøde i november. Begge komiteer afholder de planlagte møder i december.

Forlænget sagsbehandlingstid

(03-10-2022)
I øjeblikket har vi forlænget sagsbehandlingstid på tillægsprotokoller, forespørgsler på anmeldelsespligt og diverse mailhenvendelser.

Kontakt os ikke for at rykke for disse, da de blot vil blive lagt i bunken. Vi gør hvad vi kan og håber på jeres forståelse.

Den videnskabsetiske hæderspris 2022 tildelt syddansk forsker

(26-09-2022)
Fredag den 23. september 2022 til komitesystemets årsmøde modtog formand for Komite 1, professor og institutleder ved SDU Kirsten Kyvik komitesystemets videnskabsetiske hæderspris.

Kirsten Kyvik hædres for sit mangeårige engagement og virke inden for videnskabsetikken i Danmark. Vi er stolte og glade på Kirstens Kyviks vegne og ønsker stort tillykke med den fortjente pris.

Varslet nedetid for anmeldelsessystem er udsat

(13-09-2022)
På grund af tekniske problemer med idriftsættelsen af den nye database er tidspunktet for klarmelding udsat. Dette betyder, at der ikke bliver lukket for anmeldelser den 15. september.

Tidligere informationsopslag

Husk at anmeld og indsend materialer inden den 13. september kl. 8.
Vi kan her efter ikke garantere, at vi kan nå at trække anmeldelsen ud fra systemet før det lukkes ned den 15. september 2022.

For at sikre en fortsat overordnet fælles indgang, hvor der også kan skabes overblik over sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter i Danmark, er en ny anmeldelsesdatabase under udvikling.

Den nye database skal efter planen sættes i drift medio september i år

I forbindelse med udvikling af den nye anmeldelsesdatabasen har vi brug for din hjælp til at teste og afdække eventuelle fejl. Det drejer sig om 4 aktiviteter, som er estimeret til ca. 21 timer fordelt på 5-6 dage i uge 34 og 26-37.
Du kan læse mere om hjælp til testning her >>

Er du interesseret eller har yderligere spørgsmål vedrørende testprocessen kan du tage kontakt til:
Projektleder Yasin Jan, yaaj@sundhedsdata.dk. Mobil: 51 43 73 79
QA og testmanager Mounir Al Chaer, moac@sundhedsdata.dk. Mobil: 31 15 55 50

Den 26. maj 2022 træder EU-forordningen om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (IVDR) i kraft. Det betyder, at tilladelse til kliniske afprøvninger med medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik fra denne dato skal ansøges hos De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK) under Nationalt Center for Etik.

Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig til de nye regler >>

og hvordan du anmelder sådanne forsøg.

Grundet planlagt service af systemet vil det i nedenstående tidsrum kunne opleves som ustabilt eller helt utilgængeligt:
Fredag den 20. maj kl. 16:00 til mandag den 23. maj kl. 6:00 og
Fredag den 10. juni kl. 16:00 til mandag den 13. juni kl. 6:00.

Vi anbefaler derfor at man planlægger sin elektroniske anmeldelse inden dette tidsrum og efterfølgende samler materialet, der skal indsendes på mailen komite@rsyd.dk efterfølgende.

Fra den 31. januar 2022, skal ansøgninger om lægemiddelforsøg ikke længere anmeldes til de regionale videnskabsetiske komiteer, men til de nye Videnskabsetiske Medicinske Komiteer (VMK).
Læs mere om anmeldelse af lægemiddelforsøg til VMK >>

På Regionsrådets møde mandag den 10. januar blev de nye komitemedlemmer og suppleanter udpeget til den kommende periode. De nye komiteer har konstituerende møde torsdag den 20. januar.
Se de aktuelle medlemmer af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark >>

Pr. 1. januar 2022 er gebyret opregnet til 2022-niveau med 1,1 % og anmeldelser efter 1. januar 2022 bliver herefter opkrævet som nedenstående:
Anmeldelse af nye protokoller: 5404 kr. (2021: 5345 kr)
Anmeldelse af tillægsprotokoller: 2027 kr. (2021:2005 kr.)
Læs mere om gebyr for anmeldelse til De Videnskabsetiske Komiteer her>> 

Grundet akut opstået personalemæssig fravær har sekretariatet ikke mulighed for at nå flere anmeldte lægemiddelforsøg inden 31. januar 2022, hvor disse overgår til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer (DVMK).

Læs mere om VMK >> 

Vores telefoner er nu også åbne onsdag mellem 14 og 15. For at telefontiden kan anvendes konstruktivt, frabeder vi os telefoniske spørgsmål/rykkere om status på sagsbehandling af tidligere indsendte projekter, tillægsprotokoller eller øvrige henvendelser. Sådanne henvendelser kan evt. ske på mail: komite@rsyd.dk 

Se kontaktoplysninger til sekretariatet >>

Skal din godkendelse forlænges skal det anmeldes i god til komiteen for at sikre kontinuitet for dit projekt: Læs mere >> 

Nye afprøvninger af medicinsk udstyr skal fra 26. maj 2021 anmeldes til de nye nationale videnskabsetiske medicinske komiteer. Læs mere om DVMK >> 

APPFWU02V