Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Afslutning af projekt

Når der er afgivet en videnskabsetisk godkendelse til et projekt, vil der i det fremsendte afgørelsesbrev fremgå en afslutningsdato for projektets godkendelse.

Underrette om afslutning
Når et projekt er nået til denne afslutningsdato skal underretning til komitésystemet ske inden 90 dage.

Dette gælder for alle forsøgstyper og skal ske via skema til afrapportering ved afslutning af forsøg (word-fil til udfyldelse).

Læs mere om underretningsforpligtelsen
 

Hvornår regnes et projekt som afsluttet
I komitésystemet regnes et projekt som afsluttet , når der ikke længere foretages anmeldelsespligtige procedurer. Læs mere om definition af anmeldelsespligtige procedurer

Den tid, som forsøgsansvarlig bruger til databehandling og udarbejdelse af rapport eller publikation, medregnes ikke som en del af projektperioden.

Derfor kræves der ikke en anmeldelse af tillæg, hvis denne periode ændres, men blot en orientering til komitésystemet.

I denne orientering bør også være en forventelig dato for modtagelse af afsluttende rapport eller publiceret artikel. Læs mere om forskers pligter

Vær opmærksom på at der gælder andet for lægemiddelforsøg.
Læs om lægemiddelforsøg

Afslutning før tid

Hvis projektet afbrydes før tiden, er denne frist 15 dage fra det tidspunkt, hvor beslutningen om afbrydelsen blev truffet.
Læs mere om underretning om afslutning

Ansøgning om forlængelse
Udløber din godkendelse før de anmeldelsespligtige procedurer er færdiggjort, skal der anmeldes en tillægsprotokol, hvor du ansøger om forlængelse af projektets godkendelse.

Tillægsprotokollen skal anmeldes til komitesystemet, inden din godkendelse udløber ellers skal du sætte dit projekt i bero, for ikke at risikere at bryde komitélovens § 41.

Derudover kan en manglende godkendelse medføre problemer ved publicering af forsøgsresultater. Læs mere om anmeldelse af tillægsprotokoller, hvori forlængelse kan søges.


 


Siden er sidst opdateret 4-2-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring