Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Årlig sikkerhedsrapport

Den forsøgsansvarlige skal en gang årligt i hele forsøgsperioden indsende en liste over alle alvorlige ventede og uventede bivirkninger og alle alvorlige hændelser, som er indtruffet i perioden. Indberetningen skal være ledsaget af en vurdering af forsøgspersonernes sikkerhed.

Hvis du indberetter fra et lægemiddelprojekt

Indberetningsmaterialet skal være på dansk eller engelsk.

Indberetningspligten gælder også for forsøg med medicinsk udstyr.

Indberetningsskema
Ved indberetningen skal anvendes et skema, som er udarbejdet af komitésystemet.

Skemaet med evt. bilag skal indsendes elektronisk til den regionale videnskabsetiske komité på komite@rsyd.dk.


Siden er sidst opdateret 10-9-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring