Skip til primært indhold

Publiceringsmuligheder

Publicering uden videnskabsetisk godkendelse

Mange tidsskrifter stiller krav om, at et projekt skal være godkendt af en videnskabsetisk komité, hvis resultaterne skal publiceres.


Ikke anmeldelsespligtigt projekt

Hvis et projekt ikke er anmeldelsespligtigt, kan Komiteernes sekretariat udarbejde en erklæring, som du kan sende til tidsskriftet. Brevet kan udarbejdes både på dansk og engelsk.

Hvis brevet skal være på engelsk, skal den korrekte engelske titel oplyses. Erklæringen til brug for publicering får du ved at skrive til sekretariatet på komite@rsyd.dk

Hvis vi allerede har vurderet dit projekt, kan du anvende det oplyste sagsbehandlingsnummer fra os til publiceringen hos tidsskriftet.

Har vi ikke set projektet før har vi brug for en kort projektbeskrivelse, så vi kan vurdere anmeldelsespligten. 

Fejlagtigt ikke anmeldt projekt

Hvis det viser sig, at projektet skulle have været anmeldt, er det uheldigt og en alvorlig situation for den forsøgsansvarlige. 

Er en artikel optaget til publicering betinget af en erklæring om ikke-anmeldelsespligt til komiteen, men projektet skulle have været anmeldt, kan komiteen ikke være behjælpelig.

Komiteen kan ikke udstede godkendelser med tilbagevirkende kraft.

Resultaterne af forsøget vil derfor som regel ikke kunne publiceres.

APPFWU01V