Skip til primært indhold

Kontakt komitésystemet

Kontaktoplysninger og links til De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark

De regionale videnskabsetiske komitéers geografiske udstrækning er sammenfaldende med de regioner som den enkelte komité dækker.

Du skal derfor anmelde dit forskningsprojekt til den regionale komité for den region, hvor du som forsøgsansvarlig arbejder.

APPFWU02V