OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


NVK

National Videnskabsetisk Komite (NVK) er en uafhængig myndighed under Sundheds - og Ældreministeriet, der er nedsat med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabsetisk Komite

  • koordinerer arbejdet i de regionale komiteer,
  • fastsætter vejledende retningslinjer og
  • udtaler sig om spørgsmål af principiel karakter, der ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt samt
  • afgiver godkendelser til særligt komplekse projekter (se herunder).

Derudover fungerer NVK som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer.

Læs mere om:

NVK og NVKs opgaver

Læs mere om særligt komplekse projekter, der skal anmeldes til NVK

Komitesystemets forskningsvejledninger

Vejledning til ændring af et godkendt forskningsprojekt

Bivirkninger

Forsøgspersoners rettigheder

Komitesystemets fælles årsberetning

Eller udforsk selv NVKs hjemmeside - NVK.dk 
- vi anbefaler deres emne-afsnit


Siden er sidst opdateret 8-5-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00