Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Krav til anmeldelse

Udover kravet om elektronisk anmeldelse til komitesystemets fælles anmeldelsessystem, skal der fremsendes projektmaterialer med en helt række nødvendige oplysninger før projektet kan blive behandlet af en komite.
 

Et fyldestgørende og letforståeligt projektmateriale fremsendt  samlet og struktureret gør en korrekt og effektiv sagsbehandling nemmere.

Krav til projektmaterialer ved anmeldelse af nye protokoller

FORMSKRAV INDHOLDSKRAV

Elektronisk anmeldelse

Projektidentifikation
i form af anmeldelses nr. eller for tillæg projekt id tildelt af komitesystemet, så vi kan identificere projektet.

Printet og underskreven udgave af elektronisk anmeldelse. Underskriften skal være forsøgsansvarliges og evt. sponsors. Digital signatur kan anvendes

Struktureret og overskuelig anmeldelse med materialer fremsendt som enkelte filer mærket med sidetal, dato og/eller versionsnummer, så der kan skelnes mellem tidligere fremsendte udgaver.


Elektronisk indsendelse af projektmaterialer skal ske på mail til komite@rsyd.dk som vedhæftede enkelte pdf-filer eller pakket som ZIP-fil.
 

Komitésystemet har udarbejdet forskningstjeklister med krav til projektmaterialernes indhold.

Herunder linker vi til disse forskertjeklister:


Uden lægemidler
Forskertjekliste - forsøg uden lægemidler

Derudover er der særkrav der fremgår af særlige tjeklister for forsøg med biologisk materiale, afdøde, personer uden handleevne samt i genomer og akutte situationer. Se særkrav

 

Med lægemidler
Forskertjekliste - forsøg med lægemidler

Derudover er der særkrav der fremgår af særlige tjeklister for forsøg med personer uden handleevne samt i akutte situationer. Se særkrav

Mail materialerne til komitéen
Når alle materialer er klar i henhold til ovenstående, skal du maile til komite@rsyd.dk som særskilte filer i pdf eller som en ZIP-fil. 

Såfremt du efter at have gennemgået ovenstående fortsat er i tvivl om formalia el. lign., er du velkommen til at kontakte sekretariatet.
 

Se også anmeldelse af ændringer / tillægsprotokoller og herunder krav her til


Siden er sidst opdateret 11-12-2018
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring