OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

De videnskabsetiske KomitéerpilAnmeldelse af nyt projektpilDeltagerinformation og samtykkeerklæring

Deltagerinformation og samtykkeerklæring

Deltagerinformation
Til hjælp til at opfylde kravene til en deltagerinformation har komitésystemet udarbejdet en skabelon til formuleringen af en deltagerinformation

Du kan også læse mere herom i vejledningens appendiks 1 - "At skrive en god deltagerinformation" (eksternt link)

Forsiden på en deltagerinformation skal give et hurtigt overblik over projektets indhold samt kontaktoplysninger på de ansvarlige.

Forsiden må maksimalt fylde 1 A4 side. Komitésystemet har udarbejdet en Forsideskabelon til deltagerinformation, som du kan vælge at bruge.

Deltagerinformation til de 15-17 årige
Der findes endvidere en vejledning i at skrive en deltagerinformation til de 15 - 17-årige, som anbefales at anvende til denne målgruppe.


Samtykkeerklæring
Komitésystemet har udarbejdet en række fortrykte samtykkeerklæringer, som du kan udfylde og printe til dit projekt. Der er 12 fortrykte samtykkeerklæringer, der dækker forskellige forsøgssituationer.

Komitésystemet anbefaler, at du anvender disse samtykkeerklæringer.

Vær opmærksom på at der er flere til den samme forsøgsgruppe, idet du kan vælge en udgave, alt efter om der skal indgå en forskningsbiobank, skal være ret til at frabede sig helbredsoplysninger m.v.


Siden er sidst opdateret 16-4-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00