Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


De videnskabsetiske KomitéerpilNVKpilSundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

Igennem næsten to årtier har det alene været forskningsprojekter med ”våde data”, som skulle anmeldes til en videnskabsetisk komité. Fra den 15. juni 2020 skal også forskningsprojekter, hvor der alene indgår ”tørre data”, anmeldes.

Det er forskningsprojekter – de såkaldte sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter – med sensitive bioinformatiske data fra omfattende kortlægning af arvemassen eller fra billeddiagnostik. Her kan der være risiko for fremkomst af væsentlige sekundære helbredsfund om forsøgspersonerne, som de bør informeres om.

Læs mere om anmeldelse af disse projekter på National Videnskabsetisk Komites hjemmeside


Skal du anmelde et sundhedsdatavidenskabeligt forskningsprojekt  - et projekt uden brug af biologisk materiale, men med allerede eksisterende data fra omfattende kortlægning af arvemassen eller fra billeddiagnostik både data fra diagnostik og fra tidligere forskningsprojekter kan du finde vejledning her:

Vejledning i form af tjeklister til anmeldelse af sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter

 


Siden er sidst opdateret 1-7-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring