Gå til indhold
OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

De videnskabsetiske KomitéerpilKomitemøderpilCovid19-tiltagpilHastebehandling af nye anmeldte projekter som konsekvens af COVID-19

Hastebehandling af nye anmeldte projekter som konsekvens af COVID-19

Der er givet tilsagn om hastebehandling fra NVK og de regionale komiteer ved henvendelser og forsøg, der vedrører COVID-19.

Krav til hastebehandling grundet COVID-19
Grundet varigheden af situationen og hensyntagen til øvrige opgaver samt ressourcer i komiteerne har vi været nødsaget til at skærpe kravene til projekter, der skal hastebehandles.

Fremadrettet vil et projekt kunne blive hastebehandlet, hvis projektets formål er rettet mod

  • behandling eller mulighed for behandling af COVID-19, herunder identificering af virusmekanismer eller prædikatorer for milde/svære forløb, eller
  • en vaccine mod covid-19".

Anmodning om hastebehandling
Hastebehandlingen igangsættes snarest muligt efter modtagelse af mail, hvoraf det tydeligt fremgår at det vedrører COVID-19 – f.eks. ved angivelse af COVID-19 i mailens emnefelt. Og hvor mailen indeholder en begrundelse for, at projektet hører under definitionen af ”haste-covid-19 projekter”.

Øvrige ordinære krav til anmeldelse skal ligeledes være opfyldt – se vejledning her

Proces for hastebehandling
I første omgang vurderer komitesekretariatet om, projektet falder inden for ovenstående definition af en ”haste-COVID-19-sag”. Det er derfor vigtig, at der i mailen indgår en beskrivelse af, hvorledes projektet falder inden for definitionen, så denne vurdering let og hurtigt kan ske.

To gange ugentligt samler sekretariatet de indkomne nye anmeldte COVID-19 relaterede projekter, der udsendes til vurdering hos en af komiteerne. Hurtigst muligt herefter godkender komiteen en tekst, der kan sendes i en afgørelse til den anmeldende forsker. 

Falder projektet ikke inden for definitionen af ”haste-COVID-19-sag” vil projektet blive behandlet på førstkommende ordinære komitemøde, der har deadline. Dette vil anmeldende forsker modtage besked om.
Se aktuelle deadlines for komitemøder i 2020 her

Nye projekter, der vedrører særlig komplekse områder, skal fortsat anmeldes til National Videnskabsetisk Komite (NVK).

Øvrig information
Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 


Siden er sidst opdateret 6-5-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00