OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Hjælp til den gode deltagerinformation

Komiteerne for Region Syddanmark oplever ofte uhensigtsmæssigt udarbejdede deltagerinformationer. Komiteerne har derfor udarbejdet følgende anbefalinger:

Patientperspektiv
Tekst og udformning skal tage udgangspunkt i den målgruppe, som der skrives til. Det vil sige parametre som alder, uddannelse og patientens erfaring med de kliniske udtryk indenfor sygdomsområdet. Deltagerinformationen skal også afspejle en anerkendelse af deltagerne og deres informationsbehov.

Korrekturlæsning
Sproget i deltagerinformationerne er ofte kritisabelt, og der opfordres til at forsker og/eller sponsor får deres deltagerinformationsmateriale gennemgået af kommunikationssagkyndige eller som minimum en repræsentant fra målgruppen eller en anden udeforstående fra projektet. Stave- og trykfejl samt fejlagtig eller manglende tegnsætning kan ofte være meningsforstyrrende, så en korrekturlæsning med dette for øje anbefales også.

Udformning/layout
Den gode deltagerinformation er struktureret opbygget med afsnit og mellemoverskrifter. Layout kan med fordel anvendes til at skabe overblik over informationens indhold.

Tabeller, figurer og andet visuelt
Der kan med fordel anvendes tabeller med angivelse af tidsforbrug ved de enkelte undersøgelses procedurer, som deltageren skal gennemgå. Figurer og illustrationer kan også ofte tydeliggøre en information, som der ellers skulle bruges mange ord på.

Omfang
Der er ikke et lovkrav om en maksimum længde af deltagerinformationer. Men komiteen anbefaler, at en deltagerinformation ikke overstiger 5 til 6 sider af hensyn til deltagerne. Er det umuligt for forsøgsansvarlige at nedbringe deltagerinformationen, anbefaler komiteen at deltagerinformationen:

  • Indledes med en indholdsfortegnelse
  • Suppleres med et resume
  • Opbygges således, at lange bivirkningsafsnit forefindes i appendix/bilag.  

 

 


Siden er sidst opdateret 8-5-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00