OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Sagsgang

Indsendelse af ansøgninger til Komitéerne
Alle anmeldelser og henvendelser til Komitéerne foregår via Komitéens sekretariat. Læs mere om anmeldelse og krav til denne. 


Komitéernes afgørelse:
Når et anmeldt projekt behandles på et komitémøde kan Komitéerne afgøre sagen eller anmode om supplerende oplysninger, tilføjelser eller lignende i det indsendte projektmateriale.

Har Komitéerne ved behandlingen af projektet bemærkninger til projektet, skal den forsøgsansvarlige indsende revideret projektmateriale inden en endelig afgørelse kan træffes.

Komitéerne beslutter samtidig, om projektet skal genbehandles på et senere komitémøde eller om sagen kan færdigbehandles af Komitéernes formænd og sekretariatet.

Læs mere om afgørelser og tidsfrister


Projekter med børn eller varigt inhabile
Komitéerne skal sikre, at projekter, som involverer børn eller varigt inhabile, tillige er behandlet af en specialist med kendskab til den pågældende persongruppe.

Råder Komitéerne ikke selv over den fornødne ekspertise, skal projektet forelægges for en ekstern konsulent. Komitéerne kan herudover i ethvert projekt benytte ekstern bistand.


Lægemiddelforsøg
Er der tale om en godkendelse af et forsøg med lægemiddelafprøvning, skal også Sundhedsstyrelsen have godkendt projektet, før projektet kan iværksættes. 


Siden er sidst opdateret 6-9-2013
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00