Gå til indhold
OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

De videnskabsetiske KomitéerpilFAQpilTidsfrister og afgørelser

Tidsfrister og afgørelser

Når Komitéerne har afsluttet behandlingen af et projekt eller en tillægsprotokol, sender sekretariatet afgørelsen til den forsøgsansvarlige og eventuelle andre kontaktpersoner.
 

  Tidsfrist for afgørelse Deadline
for anmeldelse
Nye projekter inden 60 dage fra modtagelsen.

Læs mere om sagsbehandlingstid

Se aktuelle deadlines for kommende møder
Tillægsprotokoller efter højest 35 dage.

Læs mere om sagsbehandlingstid

Ingen.
Anmeldte tillægsprotokoller sagsbehandles løbende efter først-til-mølle-princippet


Afgørelsestyper
Når et anmeldt projekt er blevet behandlet på et komitémøde kan komiteen være kommet frem til en afgørelse som:

  • Godkendt uden bemærkninger eller vilkår
  • Godkendt med bemærkninger eller vilkår
  • Afslag på godkendelse
  • Projektet falder ikke indenfor komiteens anmeldepligt


Genbehandling
Nogen gange beslutter komiteen, hvis det indsendte projektmaterialer ikke har givet en klar og præcis beskrivelse af projekt, at projektet skal genbehandles.

Komiteen leverer efter komitemødet en beskrivelse af de oplevede mangler til forsker. 
Genbehandling sker om muligt på førstkommende møde, efter at forsker har indsendt de mere fyldestgørende projektmaterialer ind.


Opfyldelse af vilkår i afgørelsen
Komitéerne kan efter mødebehandlingen af projektet have bemærkninger til projektet. Det som kaldes en godkendelse med bemærkninger eller vilkår. 
Ved en sådan afgørelse skal den forsøgsansvarlige indsende revideret projektmateriale inden komiteen kan afgive en endelig afgørelse. En sådan færdigbehandling sker i samarbejde med komitéernes formænd og sekretariatet. I enkelte tilfælde er øvrige komitemedlemmer eller en specialist med i færdigbehandling.

Projekter må ikke jf. komiteloven igangsættes før den endelige godkendelse er afgivet.


Før behandlingen på et komitemøde
Komiteerne kan anmode om supplerende oplysninger, tilføjelser eller lignende i det indsendte projektmateriale, hvis disse ikke lever op til kravene til anmeldelse

Så snart forsker har indsendt det efterspurgte vil projektets behandlingsprocedure fortsætte. 


Siden er sidst opdateret 24-1-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00