OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Tidsfrister og afgørelser

Når Komitéerne har afsluttet behandlingen af et projekt eller en tillægsprotokol, sender sekretariatet afgørelse til den forsøgsansvarlige og eventuelle andre kontaktpersoner.


Tidsfrist for svar ved nye anmeldelser
Komitéerne skal inden 60 dage fra modtagelsen af en behørigt udformet anmeldelse træffe en afgørelse.

Såfremt Komitéerne beslutter, at der skal indsendes revideret projektmateriale, suspenderes tidsfristen i den mellemliggende periode, indtil den forsøgsansvarlige har reageret. Herefter genoptages sagsbehandlingen.

I projekter, der behandles på et komitémøde, kan den forsøgsansvarlige forvente et svar i løbet af den næstkommende uge efter afholdelsen af Komitémødet.


Tidsfrist for svar ved tillægsprotokoller
Tillægsprotokoller skal afgøres efter højst 35 dage.

Såfremt fremsendelse af en tillægsprotokol ikke er blevet besvaret efter en måned, er den forsøgsansvarlige velkommen til at kontakte sekretariatet. 


Klagemulighed
Ønsker du at at klage over afgørelsen - se Klagevejledning


Siden er sidst opdateret 25-3-2014
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00