Gå til indhold
OM SITET | PRINT | SITEMAP |

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


De videnskabsetiske KomitéerpilHvilke projekter skal anmeldespilKonsekvenserne af manglende anmeldelse

Konsekvenserne af manglende anmeldelse

Få afklaret anmeldelsespligten
inden igangsættelsen af dit projekt

Medmindre det er helt klart, at dit projekt ikke skal anmeldes, så få det afklaret ved at sende os en forespørgsel om anmeldepligt.


Publiceringsproblemer
Mange forskere opdager først, at deres projekt skulle have været anmeldt, når de skal til at publicere resultaterne.
Se mere om anmeldelsespligt og publikationsmuligheder

Endelig skal man som forsker være opmærksom på, at komitésystemet ikke kan udstede godkendelser med tilbagevirkende kraft.


Strafbart
Først og fremmest er det strafbart at iværksætte et biomedicinsk forskningsprojekt uden godkendelse fra en videnskabsetisk komité.

Ovetrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder alt efter forholdets grovhed. Som i alle andre starffesager vil en dom forudsætte, at der er udvist forsæt fra forskers side.

Ovenstående sanktion forudsætter, at komitésystemet vurderer, at den manglende anmeldelse af projektet er så grov, at forholdet skal politianmeldes.


Udbetaling af godtgørelse
Derudover har man som forsker pligt til at betale en godtgørelse på 1.000 kr til de forsøgspersoner, der har deltaget i et forskningsprojekt, der er gennemført uden tilladelse fra komitésystemet.


Siden er sidst opdateret 21-1-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Tilgængelighedserklæring