OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


De videnskabsetiske KomitéerpilHvilke projekter skal anmeldespilKonsekvenserne af manglende anmeldelse

Konsekvenserne af manglende anmeldelse

Afklaring af anmeldelse inden igangsættelse
Medmindre det er helt klart, at dit projekt ikke skal anmeldes, bør du altid kontakte Komitéen og få bekræftet, at der ikke skal ske anmeldelse.

Mange forskere opdager først, at deres projekt skulle have været anmeldt, når de skal til at publicere resultaterne. Se mere om anmeldelsepligt og publikationsmuligheder

Endelig skal man som forsker være opmærksom på, at komitésystemet ikke kan udstede godkendelser med tilbagevirkende kraft.


Konsekvenserne af manglende anmeldelse er flere
Først og fremmest er det strafbart at iværksætte et biomedicinsk forskningsprojekt uden godkendelse fra en videnskabsetisk komité.

Ovetrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder alt efter forholdets grovhed. Som i alle andre starffesager vil en dom forudsætte, at der er udvist forsæt fra forskers side.

Ovenstående sanktion forudsætter, at komitésystemet vurderer, at den manglende anmeldelse af projektet er så grov, at forholdet skal politianmeldes.

Derudover har man som forsker pligt til at betale en godtgørelse på 1.000 kr til de forsøgspersoner, der har deltaget i et forskningsprojekt, der er gennemført uden tilladelse fra komitésystemet.


Siden er sidst opdateret 20-8-2013
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00