OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden


Komitésystemets opgave

De videnskabsetiske komitéer har til opgave at sikre beskyttelsen af forsøgspersoner, der deltager i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, samtidig med at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden.

 

Komitéerne skal i hht. lovgivning godkende sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der indebærer forsøg på:

  • Levende mennesker.
  • Menneskelige kønsceller,
  • Væv, celler og arvebestanddele fra mennesker
  • Fostre
  • Afdøde.

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes til Det videnskabsetiske Komitésystem.

Et forskningsprojekt må ikke iværksættes før Komitésystemet har givet tilladelse hertil.

Læs mere om hvilke projekttyper der falder indenfor anmeldelsespligten


Væsentlige ændringer i et godkendt forskningsprojekt må ikke iværksættes uden Komitésystemets godkendelse. Læs mere om ændringer til godkendt forsøgsprotokol

 

Forsker skal indhente godkendelse fra en komité før et forskningsprojekt må igangsættes.

På hjemmesiden her findes vejledning i anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til det videnskabsetiske komitésystem. 

 
 

Siden er sidst opdateret 12-4-2019
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00