OM SITET | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Søg

Den videnskabsetiske komite

 

Til Region SyddanmarkTil forsiden

Gebyrer

Du skal betale gebyr for behandling af din ansøgning, hvis du som forsøgsansvarlig er ansat følgende steder:

 • En statsinstitution (f.eks. universitetet)
 • Et privat firma
 • Et privat hospital.
   
 • Hvis du er praktiserende læge eller privatperson.
   
 • Hvis du, som ansat på en af regionens egne institutioner/hospitalsafdelinger udfører eller samarbejder med private firmaer om projektet,
  eller hvis der i øvrig er kommercielle interesser involveret (som f.eks. sponsorerede lægemiddelafprøvninger).

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 08/12/2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Du kan se bekendtgørelsen her.


Gebyrtakster pr. 1. januar 2017
Pr. 1. januar 2017 opregnes gebyret til 2017-niveau med 1 % jf. SKR nr. 9910 af 14.11.2014 og anmeldelser efter 1. januar 2017 opkræves herefter som nedenstående:

Anmeldelse af nye protokoller: 5.092 kr. (2016: 5.037 kr.)
Tillægsprotokoller:  1.910 kr.   (2016: 1.889 kr.)

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, at gebyrerne pris- og lønreguleres én gang om året.  Se seneste regulering

 


Betalingsform
Du skal ikke indbetale beløbet på forhånd. Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark sørger for opkrævning af gebyr ved fremsendelse af faktura, hvis din ansøgning bliver vurderet som gebyrpligtig.

Oplys venligst EAN NUMMER, hvis projektet udgår fra en institution, der har et EAN NUMMER. Alternativt skal opgives fakturaadresse, CVR-nummer og mailadresse, hvortil faktura kan mailes samt evt. mærkning/reference der skal fremgå af fakturaen.


Betalingsoplysninger der vil fremgå af faktura fra os:
IBAN nr.: DK0430004800171792
SWIFT:  DABADKKK
CVR NR: 29 19 09 09


Siden er sidst opdateret 2-12-2016
Sundhed

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00