Dette er tekstversionen af Hastebehandling af nye anmeldte projekter som konsekvens af COVID-19
Klik her for at komme til den grafiske version af Hastebehandling af nye anmeldte projekter som konsekvens af COVID-19

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Hastebehandling af nye anmeldte projekter som konsekvens af COVID-19


Der er givet tilsagn om hastebehandling fra NVK og de regionale komiteer ved henvendelser og forsøg, der vedrører COVID-19.

Krav til hastebehandling grundet COVID-19
Grundet varigheden af situationen og hensyntagen til øvrige opgaver samt ressourcer i komiteerne har vi været nødsaget til at skærpe kravene til projekter, der skal hastebehandles.

Fremadrettet vil et projekt kunne blive hastebehandlet, hvis projektets formål er rettet mod

Anmodning om hastebehandling
Hastebehandlingen igangsættes snarest muligt efter modtagelse af mail, hvoraf det tydeligt fremgår at det vedrører COVID-19 – f.eks. ved angivelse af COVID-19 i mailens emnefelt. Og hvor mailen indeholder en begrundelse for, at projektet hører under definitionen af ”haste-covid-19 projekter”.

Øvrige ordinære krav til anmeldelse skal ligeledes være opfyldt – se vejledning her

Proces for hastebehandling
I første omgang vurderer komitesekretariatet om, projektet falder inden for ovenstående definition af en ”haste-COVID-19-sag”. Det er derfor vigtig, at der i mailen indgår en beskrivelse af, hvorledes projektet falder inden for definitionen, så denne vurdering let og hurtigt kan ske.

To gange ugentligt samler sekretariatet de indkomne nye anmeldte COVID-19 relaterede projekter, der udsendes til vurdering hos en af komiteerne. Hurtigst muligt herefter godkender komiteen en tekst, der kan sendes i en afgørelse til den anmeldende forsker. 

Falder projektet ikke inden for definitionen af ”haste-COVID-19-sag” vil projektet blive behandlet på førstkommende ordinære komitemøde, der har deadline. Dette vil anmeldende forsker modtage besked om.
Se aktuelle deadlines for komitemøder i 2020 her

Nye projekter, der vedrører særlig komplekse områder, skal fortsat anmeldes til National Videnskabsetisk Komite (NVK).

Øvrig information
Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00