Dette er tekstversionen af Covid19-tiltag
Klik her for at komme til den grafiske version af Covid19-tiltag

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Covid19-tiltag


Tiltag sat i værk grundet Coronavirus/Covid-19:

Hastebehandling af COVID-19

Hastebehandling af nye anmeldte projekter med relation til COVID-19

Protokolændringer forårsaget af COVID-19 situationen

Informeret samtykke i kliniske forsøg med isolerede forsøgspersoner grundet COVID-19

Underskrift på anmeldelsesblanket under COVID-19


Svar- og sagsbehandlingstider under COVID-19
Komiteerne tilstræber at overholde de normale sagsbehandlingstider for nye anmeldte projekter under forudsætning af, at komitemedlemmerne der også varetager kliniske funktioner på sygehusene har mulighed for bruge tid på komitearbejdet under COVID-19-situationen.

Ved de øvrige henvendelser tilstræber komiteerne ligeledes at overholde de normale svar- og sagsbehandlingstider, men kan være udfordret grundet de nye hastebehandlinger, så vi håber på jeres tålmodighed.

Vi gør opmærksom på, at vi i sekretariatet får mange henvendelser vedr. situationen og hvis vi samtidig skal kunne overholde de lovpligtige sagsbehandlingstider, kan vi ikke kvittere for alle. Derfor kan I ikke altid forvente at modtage en kvittering for jeres indsendelse, men vi henviser til den automatiske kvittering, som man modtager fra komite@rsyd.dk


Øvrig information 
Læs mere på National Videnskabsetisk Komites hjemmeside
Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside - ekstraordinære tiltag

Europarådets udvalg for bioetik (DH-BIO):

Erklæring om menneskerettighedshensyn, der er relevante for COVID-19-pandemien
Webside dedikeret til COVID-19-pandemien

Generaldirektoratet for menneskerettigheder og retsstatsforhold:

webside dedikeret til virkningen af COVID-19-pandemien på menneskerettighederne og retsstatenRegion Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00