Dette er tekstversionen af Covid19-tiltag
Klik her for at komme til den grafiske version af Covid19-tiltag

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Covid19-tiltag


Tiltag sat i værk grundet Coronavirus/Covid19:

Protokolændringer forårsaget af COVID-19 situationen

Hastebehandling af nye anmeldte projekter med relation til COVID-19

Informeret samtykke i kliniske forsøg med isolerede forsøgspersoner grundet COVID-19


Svar- og sagsbehandlingstider under COVID-19
Komiteerne tilstræber at overholde de normale sagsbehandlingstider for nye anmeldte projekter under forudsætning af, at komitemedlemmerne der også varetager kliniske funktioner på sygehusene har mulighed for bruge tid på komitearbejdet under Covid19-situationen.

Ved de øvrige henvendelser tilstræber komiteerne ligeledes at overholde de normale svar- og sagsbehandlingstider, men kan være udfordret grundet de nye hastebehandlinger, så vi håber på jeres tålmodighed.


Øvrig information 
Læs mere på National Videnskabsetisk Komites hjemmeside
Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside - ekstraordinære tiltagRegion Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00