Dette er tekstversionen af Hjælp til den gode deltagerinformation
Klik her for at komme til den grafiske version af Hjælp til den gode deltagerinformation

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Hjælp til den gode deltagerinformation


Komiteerne for Region Syddanmark oplever ofte uhensigtsmæssigt udarbejdede deltagerinformationer. Komiteerne har derfor udarbejdet følgende anbefalinger:

Patientperspektiv
Tekst og udformning skal tage udgangspunkt i den målgruppe, som der skrives til. Det vil sige parametre som alder, uddannelse og patientens erfaring med de kliniske udtryk indenfor sygdomsområdet. Deltagerinformationen skal også afspejle en anerkendelse af deltagerne og deres informationsbehov.

Korrekturlæsning
Sproget i deltagerinformationerne er ofte ikke skrevet i et alment forståligt dansk sprog, og der opfordres til at forsker og/eller sponsor får deres deltagerinformationsmateriale gennemgået af kommunikationssagkyndige eller som minimum en repræsentant fra målgruppen eller en anden udenforstående fra projektet. Stave- og trykfejl samt fejlagtig eller manglende tegnsætning kan ofte være meningsforstyrrende, så en korrekturlæsning med dette for øje anbefales også.

Udformning/layout
Den gode deltagerinformation er struktureret opbygget med afsnit og mellemoverskrifter. Layout kan med fordel anvendes til at skabe overblik over informationens indhold.

Tabeller, figurer og andet visuelt
Der kan med fordel anvendes tabeller med angivelse af tidsforbrug ved de enkelte undersøgelses procedurer, som deltageren skal gennemgå. Figurer og illustrationer kan også ofte tydeliggøre en information, som der ellers skulle bruges mange ord på.

Omfang
Der er ikke et lovkrav om en maksimum længde af deltagerinformationer. Men komiteen anbefaler, at længden på en deltagerinformation afspejler projektets kompleksitet af hensyn til deltagerne. Er det umuligt for forsøgsansvarlige at nedbringe deltagerinformationen, anbefaler komiteen at deltagerinformationen fx. indledes med en indholdsfortegnelse til at give overblik.

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00