Dette er tekstversionen af NVK
Klik her for at komme til den grafiske version af NVK

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


NVK


National Videnskabsetisk Komite (NVK) er en uafhængig myndighed under Sundheds - og Ældreministeriet, der er nedsat med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

National Videnskabsetisk Komite

Derudover fungerer NVK som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer.

Læs mere om:

NVK og NVKs opgaver

Læs mere om særligt komplekse projekter, der skal anmeldes til NVK

Komitesystemets forskningsvejledninger

Vejledning til ændring af et godkendt forskningsprojekt

Bivirkninger

Forsøgspersoners rettigheder

Komitesystemets fælles årsberetning

Eller udforsk selv NVKs hjemmeside - NVK.dk 
- vi anbefaler deres emne-afsnitRegion Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00