Dette er tekstversionen af Om os
Klik her for at komme til den grafiske version af Om os

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Om os


De videnskabsetiske komiteers opgave er at sikre beskyttelsen af forsøgspersonerne, der deltager i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden.

Komiteerne skal godkende forskningsprojekter, der indebærer forsøg på:

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes til Den videnskabsetiske Komité.

Et forskningsprojekt må ikke iværksættes før Komiteen har givet tilladelse hertil. Ligesom væsentlige ændringer i et godkendt forskningsprojekt må ikke iværksættes uden Komiteens godkendelse.
 


De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark består
af i alt 22 personer; 10 faglige eksperter og 12 lægpersoner er fordelt på de to komiteer.

Se de aktuelle medlemmer
 


Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komiteer varetager procedurer og sagsgange for komitéerne i forbindelse med godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Sekretariatet er beliggende i Regionshuset i Vejle og består af fire medarbejdere.

Se kontaktoplysninger
 


Komiteerne i hele Danmark
Komiteerne i Region Syddanmark er en del af de regionale videnskabsetiske komiteer.

Find kontaktoplysninger m.m.
 

Derudover findes Den Nationale Videnskabsetiske Komité -
Læs mere på www.nvk.dk


Læs mere: ÅrsberetningerRegion Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00