Dette er tekstversionen af Om os
Klik her for at komme til den grafiske version af Om os

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Om os


De videnskabsetiske komitéers opgave er at sikre beskyttelsen af forsøgspersonerne, der deltager i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny værdifuld viden.

Komitéerne skal godkende forskningsprojekter, der indebærer forsøg på:

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal som udgangspunkt anmeldes til Den videnskabsetiske Komité.

Et forskningsprojekt må ikke iværksættes før Komitéen har givet tilladelse hertil. Ligesom væsentlige ændringer i et godkendt forskningsprojekt må ikke iværksættes uden Komitéens godkendelse.


De Videnskabsetiske Komitéers for Region Syddanmark består af i alt 22 personer; 10 faglige eksperter og 12 lægpersoner er fordelt på de to komitéer. Se de aktuelle medlemmer


Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer varetager procedurer og sagsgange for komitéerne i forbindelse med godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Sekretariatet er beliggende i Regionshuset i Vejle og består af fire medarbejdere. Se kontaktoplysninger


Komitéer i hele Danmark
Komitéerne i Region Syddanmark er en del af de regionale videnskabsetiske komitéer. Find kontaktoplysninger m.m.

Derudover findes Den Nationale Videnskabsetiske Komité - læs mere på www.nvk.dk

Læs mere:
Årsberetninger
 

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00