Dette er tekstversionen af Anmeldelse af nyt projekt
Klik her for at komme til den grafiske version af Anmeldelse af nyt projekt

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Anmeldelse af nyt projekt


Anmeldelse skal ske elektronisk til komitesystemets fælles anmeldelsessystem. Brug Explorer som browser, når du anmelder - vi oplever desværre at Chrome, Safari eller andre browsere giver problemer under anmeldelsen.
 

Herunder finder du vejledning og nyttige informationer til brug for din anmeldelse

Tidsfrister Generel information

- Deadline for anmeldelse
- Sagsbehandlingstid
 

- Gebyr for anmeldelse
- Klagevejledning
- Forskers pligter
 

Krav til anmeldelse Fremsend til komiteen

- Forms- og indholdskrav
- Protokolresume
- Deltagerinformation og samtykke 
- Forsøgspersoners rettigheder

Udprint en kopi af din anmeldelse, 
inden du lukker systemet ned.

Underskriv kopien evt med
brug af digital signatur

Saml projektmaterialer i henhold
til krav til anmeldelse og send dem 
sammen med underskreven kopi af
anmeldelsen til komite@rsyd.dk

Særligt komplekse projekter
anmeldes til National Videnskabsetiske Komité

En ny bekendtgørelse er trådt i kraft den 2. december 2016, hvorefter ”særligt komplekse” projekter fremover skal anmeldes direkte til National Videnskabsetiske Komité.

Se bekendtgørelsen her
Læs mere om anmeldelse af særligt komplekse projekterRegion Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00