Dette er tekstversionen af Anmeldelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Anmeldelse

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Anmeldelse


Alle anmeldelser af nye projekter og ændringer i form af tillægsprotokoller til Komiteernes sekretariat skal ske elektronisk til komitesystemets fælles anmeldelsessystem
 

Frister for indsendelse
Anmeldelse af nye projekter skal ske så de følger komiteernes mødekalender - se aktuelle deadlines her. Tillægsprotokoller behandles løbende i mellem komitemøderne.
 

Krav til anmeldelse
Udover kravet om elektronisk anmeldelse, skal der fremsendes projektmaterialer med en helt række nødvendige oplysninger før projektet kan blive behandlet af en komite. Derudover findes der også en række formskrav til det der skal fremsendes. Læs mere om krav til anmeldelse
 

Fremsend materialerne til komiteen
Når du har udfyldt og afsendt den elektroniske anmeldelse i systemet, skal du printe anmeldelsen ud og underskrive den. Det gælder både for anmeldelse af nye protokoller og tillæg.

Herefter sender du den underskrevne anmeldelse sammen med de øvrige projektmaterialer på komite@rsyd.dk som særskilte filer i pdf eller som en ZIP-fil.
 

Særligt komplekse projekter
anmeldes til National Videnskabsetiske Komité

En ny bekendtgørelse er trådt i kraft den 2. december 2016, hvorefter ”særligt komplekse” projekter fremover skal anmeldes direkte til National Videnskabsetiske Komité.

Se bekendtgørelsen her
Læs mere om anmeldelse af særligt komplekse projekter

 

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00