Dette er tekstversionen af Indsend efter godkendelse
Klik her for at komme til den grafiske version af Indsend efter godkendelse

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Indsend efter godkendelse


Som forsøgsansvarlig skal du være opmærksom på følgende nedenstående forpligtelser i forhold til komitésystemet, når du har modtaget din godkendelse:

Underretning om
økonomisk støtte
Indberetning af bivirkninger/
alvorlige hændelser

Ændring af den økonomiske
støtte til dit projekt skal
indberettes til Komiteen.
Læs mere indberetningen

 

Du eller sponsor skal omgående underrette komiteen, hvis der under projektet opstår formodet alvorlige uventede bivirkninger eller alvorlige hændelser. Læs mere om indberetningen
Indsendelse af
årlig statusrapport
Underretning om afslutning
Du skal som forsøgsansvarlig
en gang årligt i hele forsøgsperioden indsende en liste over alle alvorlige ventede og uventede bivirkninger
og alle alvorlige hændelser, som er
indtruffet i perioden.
Læs mere om årlig statusrapport

Du har pligt til at underrette Komitéen om, at dit projekt er afsluttet senest 90 dage efter afslutningen. Læs mere om din afslutningsforpligtelse.

Indsendelse af afsluttende rapport Digital signatur
Når dit projekt er afsluttet og resultaterne er bearbejdet skal de publicerede resultater fremsendes
til De videnskabsetiske Komitéer for
Region Syddanmark­­­­ på mailadressen komite@rsyd.dk  
Læs mere om brugen af digital signatur


 
 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00