Dette er tekstversionen af Hvilke projekter skal anmeldes
Klik her for at komme til den grafiske version af Hvilke projekter skal anmeldes

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Hvilke projekter skal anmeldes


Lovens retningslinjer
Ifølge komitéloven er det kun sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der skal anmeldes til en videnskabsetisk komité. "Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt" er et begreb, der er defineret dels i selve komitéloven, dels i bekendtgørelsen til loven. (links til retsinformation).

Komitéloven § 2 nr. 1 har følgende definition på et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt;


§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt: Et projekt, der indebærer forsøg på levendefødte menneskelige individer, menneskelige kønsceller, der agtes anvendt til befrugtning, menneskelige befrugtede æg, fosteranlæg og fostre, væv, celler og arvebestanddele fra mennesker, fostre og lign. eller afdøde. Herunder omfattes kliniske forsøg med lægemidler på mennesker, jf. nr. 2, og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr, jf. nr. 3.

Læs om forsøgstyper der ikke skal anmeldes og konsekvenser af manglende anmeldelse

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00