Dette er tekstversionen af De videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af De videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


De videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark


Sekretariatets telefontid:
Mandag til torsdag fra kl. 9.00 til 14.00 og fredag fra kl. 9.00 til 13.00 på 7663 8221

Oplever du at ringe forgæves, så send os en mail og vi vil hurtigst muligt kontakte dig. Find vores kontaktoplysninger her


AKTUELT:

Sekretariatet holder lukket uge 42
Efterårsferie-ugen fra den 16-10-2016 til den fredag den 21-10-2016 er der lukket for telefonhenvendelser til sekretariatet. Der vil dog enkelte dage i løbet af ugen blive behandlet mailhenvendelser, men som udgangspunkt er sekretariatet lukket.

Midlertidig forlænget sagsbehandling 
Da sekretariatet ikke er fuldtallige personalemæssigt i øjeblikket kan sagsbehandlingstiden være forlænget i forhold til normalen. Vi vil dog fortsat holde os indenfor 60 dage for anmeldelse af nye projekter og 35 dage for anmeldelse af tillægsprotokoller. Ligesom vi tager øvrige henvendelser i den rækkefølge som de ankommer. Se mere om sagsbehandlingstider >> (27-09-2016)

Ændringer i Komitélov 1. juli 2016
som følge af Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Læs mere om ændringerne og se hele loven her >> (30-06-2016)

Sekretariatet søger ny jurist
Signe Riktrup Jensen har valgt at søge nye udfordringer og fratræder derfor sin stilling i sekretariatet. Signe har sidste arbejdsdag den 1. juli 2016. Henvendelser til sekretariatet kan herefter ske til de øvrige sekretariatsmedabejdere (27-06-2016)

De Videnskabsetiske Komiteers fælles årsberetning for 2015 er tilgængelig
Beretning og appendix i ipaper version kan findes her på sitet under Årsberetninger >> (29-04-2016)

Revideret basistjekliste til anmeldes af nyt projekt
Der er tilføjet krav om indsendelse af CV til alle forsøgsansvarlige i lægemiddelforsøg (jf. pkt. 10). Ligesom der er slettet en sætning om overskydende materiale (jf. pkt. 18). Komitesystemets basistjekliste findes nu i en revideret udgave - version 11 - her >> (11-02-2016)

Find os på e-boks
Hvis du ønsker at sende mails til os via e-boks kan du finde os her: Videnskabsetisk Komite under Region Syddanmark efter at du har logget dig på med dit NemID (01-02-2016)

Rekruttering af deltagere via sundhed.
Der er mulighed for at oprette annonce til Sundhed.dk i forbindelse med anmeldelse til det videnskabsetiske komitésystem (www.drvk.dk/sdk). Læs mere om hvordan her >> (20-01-2016) 

Nye satser for gebyr for anmeldelse
Pr. 1. januar 2016 opregnes gebyret til 2016-niveau med 1 % jf. SKR nr. 9910 af 14.11.2014 og udgør 5037,- kr for nye protokoller samt 1889,- kr. tillægsprotokoller. Se mere vedr. gebyrer >> (04-12-2015)

Det fælles anmeldesystem DKMAnet bør ikke anvendes i øjeblikket
De seneste dage er der oplevet problemer med indsendelser i systemet og der er ikke videresendt korrekte materialer til komitéerne herigennem. Det anbefales derfor ikke at anvende systemet i øjeblikket, men at anvende komitésystemets (her). Der arbejdes på en løsning.
Har du anvendt DKMAnet de seneste dage, så kontakt os og få bekræftet modtagelse af rigtige materialer hos os. (24-11-2015)

Mødedatoer og anmeldelsesfrister for 2016
Under fanebladet Mødedatoer herover kan de aktuelle frister og mødedatoer findes.
Se f.eks. mødeplan og deadlines for 1. halvår af 2016>> (11-11-2015)


De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark
Komitéerne består af såvel fag- som lægpersoner, 22 personer i alt (10 faglige eksperter og 12 lægpersoner fordelt på to komitéer).

Komitéerne skal godkende sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der indebærer forsøg på:

Komitéernes godkendelse skal foreligge inden et forskningsprojekt må igangsættes.

For vejledning i anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt til det videnskabsetiske komitésystem m.m. henvises venligst til andre afsnit her på hjemmesiden.Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00