Dette er tekstversionen af Anmeldelse til andre myndigheder
Klik her for at komme til den grafiske version af Anmeldelse til andre myndigheder

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Anmeldelse til andre myndigheder


Som forsker kan det være lidt af en jungle at finde rundt i de mange myndigheder, der skal ind over et forskningsprojekt. Komitéen henleder opmærksomheden på følgende myndigheder, som kan være relevante i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af et biomedicinsk forskningsprojekt:

 

Datatilsynet
Den 25. maj 2018 kom der nye regler med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

De nye regler medfører, at pligten til at anmelde behandling af oplysninger til Datatilsynet i mange tilfælde bortfalder. Vi anbefaler derfor at søge yderligere information hos Datatilsynet – se links herunder.

Generelt om databeskyttelse
https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/

Udover de databeskyttelsesretlige regler gælder der særlige regler i anden lovgivning, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
https://www.datatilsynet.dk/emner/forskning-og-statistik/saerligt-om-sundhedsomraadet/


Ved indgåelse af databehandleraftaler anbefaler vi, at kontakte Region Syddanmark på informationssikkerhed@rsyd.dk.
Læs mere om databehandleraftaler på Region Syddanmarks Intranet (link til regionens intranet - kun adgang for regionsyddanmark-ansatte):
https://intra.reg.rsyd.dk/it/informationssikkerhed/databehandleraftale/Sider/default.aspx


 

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00