Dette er tekstversionen af Værktøj
Klik her for at komme til den grafiske version af Værktøj

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Værktøj


- til en lettere anmeldelse til komitésystemet
 

Elektronisk anmeldelse
Alle forskningsprojekter anmeldes elektronisk og projektmaterialerne skal fremsendes pr. mail (komite@rsyd.dk)
Læs mere om anmeldelse af nye forskningsprojekter og tillægsprotokoller.


Vejledninger og retningslinjer

Forskervejledningen
Komitesystemets fælles indholdskrav til anmeldelse
"Kom godt i gang med klinisk forskning"
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og National Videnskabsetiske Komité (NVK) udarbejdet en vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske forsøg.
Retningslinjer for ioniserende stråling
Komitesystemets retningslinje om anvendelse i sundhedsvidenskabelige forsøg.Fortrykte materialer eller indberetningsskemaer
 

Deltagerinformation
"At skrive en god deltagerinformation" - Appendix 1
eller skabelon til deltagerinformation

Vejledning til en deltagerinformation
til 15 -17-årige

 

Samtykkeerklæringer
Fortrykte samtykkeerklæringer

Forsøgspersoners rettigheder
Tillæg om rettigheder

 

 

Indberetningsskemaer
Skemaer til indberetning af årlig status, alvorlige opståede bivirkninger og afslutning

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00