Dette er tekstversionen af Medlemmer af komitéerne i Region Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Medlemmer af komitéerne i Region Syddanmark

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Medlemmer af komitéerne i Region Syddanmark


Medlemmer og suppleanter af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Syddanmark

 

Efter hvert Kommune- og Regionsvalg udpeges nye komitéer for en periode på 4 år.

 

Komité 1 pr. 8. februar 2018

Komité 2 pr. 8. februar 2018

Fagpersoner:

 • Kirsten Ohm Kyvik, (Formand)
  Institutleder, professor, læge, ph.d, MPM
 • Olfred Hansen
  Professor, overlæge
 • Louise Winding 
  Overlæge
 • Annette Wind Olesen
  Overlæge
 • Ole Hilberg
  Overlæge, lungemediciner 
   

Fagpersoner:

 • Jens Michael Hertz (Formand),
  Professor, overlæge, dr. med.
 • Niels Illum,
  Specialeansvarlig, overlæge
 • Jeppe Gram,
  Specialeansvarlig overlæge, ph.d.
 • Elsebeth Stenager
  Professor, overlæge
 • Marianne Djernes Lautrup
  Overlæge, forskningsansvarlig

Lægpersoner (politikere):

 • Lasse Krull (C) (Næstformand)
 • Jørn Lehmann Petersen (S)
 • Lars Mogensen (Ø)
 • Lene Thiemer Hedegaard (S)
 • Niels Erik Søndergaard (DF)
 • Villy Søvndal (SF)

 

Lægpersoner (politikere):

 • Bente Gertz (S) (Næstformand)
 • Bjarne Jensen (DF)
 • Henriette Schlesinger (V)
 • Holger Gorm Petersen (D)
 • Niels-Jørgen Grabe (DF)
 • Vicky Lorenzen (SF)

Suppleanter for forskningsaktive medlemmer i begge komitéer:

 • Anne Voss, overlæge
 • Christian Backer Mogensen, specialeansvarlig overlæge
 • Egon Stenager, forskningsleder, professor, klinikchef
 • Hanne Irene Jensen, Lektor
 •  Hanne Vestergaard, ledende overlæge
 • Jette Primdahl, lektor
 • Peter Bjørn Licht, klinisk professor, overlæge

Suppleanter for lægmedlemmer i begge komitéer

 • Bent Olsen (SF)
 • Carsten Kudsk (DF)
 • Jan Voss Hansen (DF)
 • Karsten Fogde (SF)
 • Meho Selman (S)
 • Michael Nielsen (C)
 • Pia Tørving (S)
 • Poul Fremmelev (S)
 • Rene Lundegaard (D)
 • Svend Erik Nielsen (DF)
 • Ulrik S. Larsen (V)
 • Vibeke Syppli Enrum (Ø)
   

 

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00