Dette er tekstversionen af FAQ
Klik her for at komme til den grafiske version af FAQ

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


FAQ


Sekretariatet får mange spørgsmål på mail eller telefon. Flere af disse er generelle og falder indenfor nedenstående emner.

Vi håber at du kan finde svar herunder på dit spørgsmål, så du ikke behøver at vente til vi svarer på din mail eller sidder ved telefonen.

 

A

Andre myndigheder
Hvilke andre myndigheder end De videnskabsetiske komiteer skal jeg kontakte?

Anmeldelsessystemet giver udfordringer
Vil det ikke sende din anmeldelse?
Mangler du ICD-10 koder eller andet til brug til indtastning i systemet?

C

GCP implementering i Danmark
Leder du efter en erklæring på enten dansk eller engelsk


D

Deadlines
Hvor finder jeg fristerne for anmeldelse af nye protokoller til komitemøde?

Digital signatur
Hvordan kan jeg bruge digital signatur?

G

Gebyr for anmeldelse
Hvilke projekter er behæftet med anmeldelsesgebyr?

K

Klagevejledning
Hvordan gør jeg, hvis jeg vil klage over komiteens afgørelse?

L

Lægemiddelprojekt
Hvor finder jeg særkrav og procedurer til anmeldelse lægemiddelprojekter?

P

Personfølsomme oplysninger
Hvordan navigerer jeg i de gældende regler?
Læs mere på Datatilsynets hjemmeside:

De centrale regler på databeskyttelsesområdet
Reglerne for forskning, statistik og sundhedsområdet

R

Rekruttering af deltagere via sundhed.dk
Hvordan kan sundhed.dk bruges til rekruttering?

T

Tidsfrister og afgørelser
Hvor finder jeg information om sagsbehandlingsfrister, deadlines for anmeldelse og afgørelsestyper?

V

Vejledninger
Hvor finder jeg en oversigt over de vejledninger der findes i komitesystemet

 Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00