Dette er tekstversionen af Gebyrer
Klik her for at komme til den grafiske version af Gebyrer

LÆS OP - OM KOMITEEN SITEMAP


Gebyrer


Du skal betale gebyr for behandling af din ansøgning, hvis du som forsøgsansvarlig er ansat følgende steder:

Gebyret opkræves i henhold til bekendtgørelse nr. 1159 af 08/12/2011 om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Du kan se bekendtgørelsen her.


Gebyrtakster pr. 24. januar 2020
Pr. 24. januar 2020 opregnes gebyret til 2020-niveau med 1,4 % og anmeldelser efter 24. januar 2020 opkræves herefter som nedenstående:

Anmeldelse af nye protokoller: 5.303 kr. (2019: 5.270 kr.)
Tillægsprotokoller:   1.989 kr. (2019: 1.977 kr.)

Det fremgår af bekendtgørelsens §4, at gebyrerne pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundheds- og Ældreministeriet.

 


Betalingsform
Du skal ikke indbetale beløbet på forhånd. Sekretariatet for De Videnskabsetiske Komitéer i Region Syddanmark sørger for opkrævning af gebyr ved fremsendelse af faktura, hvis din ansøgning bliver vurderet som gebyrpligtig.

Oplys venligst EAN NUMMER, hvis projektet udgår fra en institution, der har et EAN NUMMER. Alternativt skal opgives fakturaadresse, CVR-nummer og mailadresse, hvortil faktura kan mailes samt evt. mærkning/reference der skal fremgå af fakturaen.


Betalingsoplysninger der vil fremgå af faktura fra os:
IBAN nr.: DK3375620003030303 
SWIFT:  JYBADKKK
CVR NR: 29 19 09 09Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: komite@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00